Õigusnõu erivajadustega inimestele

Justiitsministeerium toetab erivajadustega inimestele õigusnõu andmist, et aidata neid juriidilistes küsimustes ning abistada igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

Erivajadustega inimeste õigusnõu info

Eesti Puuetega Inimeste Koda koos sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Õigusnõu MTÜ Eesti Puuetega Inimeste koda.

Erivajadusega inimese elu puudutavate õigusküsimuste lahendamiseks võivad nende esindajatena nõustamisele pöörduda ka erivajadusega inimeste hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega inimestele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel:

  • võlad 
  • eluase
  • pereasjad
  • tööasjad
  • toetused jms

Õigusinfot saab nõustajaga kohapeal kohtudes või vajadusel ka videosilla teel, küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas kohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta on leitav siit.

Viimati uuendatud 09.03.2022