Õigusabi

Riigi toel tasuta õigusabi või soodustingimustel esmase õigusnõu saamiseks on mitmeid võimalusi. Riigi toetatud esmase õigusnõu saamiseks võib abivajaja pöörduda otse teenuse pakkuja poole või taotleda riigi õigusabi, mida osutavad advokaadid.

Esmane õigusnõustamine

Loe lähemalt

Riigi õigusabi

Loe lähemalt

Riigi toetatud esmane õigusnõustamine

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

 1. OÜ HUGO  – õigusnõustamine kõigile Eesti elanikele, kelle brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Õigusnõu antakse abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel.

  Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Alates 1.01.2024 on järgnevad kolm tundi õigusnõu võimalik saada soodushinnaga 45 eurot ja 75 senti tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.

  Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

  OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.

  Selle kohta, kes ja millistel tingimustel õigusnõu saab, leiab täpsemat infot korduma kippuvate küsimuste alt.
 2. MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele
   
 3. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – tasuta õigusnõustamine eakatele

Korduma kippuvad küsimused

Alates 1. juunist 2023 kvalifitseeruvad riigi toetatud esmanõustamisele Eestis elavad inimesed, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot (k.a). Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, kus kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 2000 eurot (k.a). Sissetuleku ülempiiri nõue ei kehti ka erivajadustega inimeste ja eakate õigusnõustamise puhul, mida korraldavad lepingu alusel Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Riigi toetatud esmanõu saab 5-eurose omaosaluse eest kaks tundi ning vajadusel saab lisaks konkursi võitja pakutud soodushinnaga tunde. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.

Alates 1. maist 2021 on soodustingimustel riigi toetatud kohtumisega õigusnõustamise maht inimese kohta aastas kokku viis tundi, millest kaks tundi on abivajajale tasuta (tasuda tuleb 5-eurone omaosalus) ja ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja konkursi võitja pakutud soodushinda. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10.

Riigi toetatud esmasnõu pakub OÜ HUGO, kellega sõlmiti alates 30. aprillist 2021 leping kolmeks aastaks pikendamisvõimalusega veel kaheks aastaks.

Kohtumisega õigusalase esmanõustamise saamiseks tuleb pöörduda OÜ HUGO poole, sõlmida kliendileping ja tasuda 5 eurone omaosalusmäär. Kontaktandmed on leitavad veebilehel juristaitab.ee Lisaks on võimalik esitada oma küsimus juristaitab.ee lehel asuvas foorumis. Küsimuse esitamiseks tuleb ID-kaardi abil registreeruda.

Keskmiselt on esmase õigusnõu andmisele kulunud alla 2,16 tundi.

Alates 20. veebruarist 2021 ei saa enam kasutada õigusalaseks kiirnõustamiseks ette nähtud riigi toetust kohtus esindamiseks ja kohtudokumendi koostamiseks. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja samuti maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine, kus kohtus esindamine säilib. Vaesuses või toimetuleku piiril elaval inimesel on võimalik taotleda kohtus esindamise jaoks riigi õigusabi.

Riigieelarvest rahastatava kahe teenuse erinevus seisneb peamiselt selles, et vastupidiselt riigi õigusabile ei pea inimene õigusalast esmanõustamist taotlema ega täitma selleks ühtegi vormi. Piisab 5 euro suuruse omaosaluse tasumisest ja sellest, et inimese sissetulek ei tohi ületada 1200 eurot.

Teine suurem erinevus seisneb selles, et inimesele esmanõustamiseks antavate tundide arv on piiratud, kuna eesmärgiks on anda kiire, asjalik ja õigeaegne õigusnõu. Riigi õigusabi puhul ei ole õigusabi maht piiratud, sh saab inimest esindada kõigis kohtumenetlustes.

Kolmandaks erinevuseks on, et esmanõustamise osutamiseks valib justiitsministeerium konkursiga välja koostööpartneri ning õigusnõu võivad anda nii juristid kui advokaadid. Riigi õigusabi annavad ainult advokaadid ning riigi õigusabi saab taotleda kohtus esindamiseks, aga ka muuks õigusnõustamiseks või dokumendi (m.h kaebuse) koostamiseks. Seda, kas inimesele riigi õigusabi antakse, otsustab kohus.

Riigi õigusabi

Vähekindlustatud ja teistel haavatavas olukorras inimestel on kohtu- või muus menetluses esindamiseks, õigusdokumendi koostamiseks või muuks õigusnõustamiseks või esindamiseks võimalik taotleda riigi õigusabi, mida osutavad advokaadid.

Riigi õigusabi tähendab inimesele riigi kulul õigusabiteenuse osutamist. Õigusabi eest maksab esialgu riik, kuid see ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse õigusabi määramisel panna õigusabi saajale kohustus hüvitada õigusabikulud sõltuvalt kohtuvaidluse tulemusest osaliselt või täielikult pärast kohtuvaidluse lõppu.


Rohkem infot riigi õigusabi tingimuste ja taotlemise kohta, vastused enamlevinud küsimustele ning riigi õigusabi taotluse ning sellele lisatava majandusliku seisundi teatise näidisvormid eesti ja vene keeles leiate Eesti Advokatuuri riigi õigusabi veebilehelt

Tasuta selgitusi riigi õigusabi tingimuste ja taotlemise kohta annavad ka advokaadibürood ja kohus.

Veel infot õigusabi kohta:

Vandeadvokaatidest lepitajad

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal

Viimati uuendatud 10.05.2024