Abieluvararegister

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus ning seaduses olevad abikaasade varalised õigused.

Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada kolmandatele isikutele ligipääs teabele abikaasade varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad abikaasade kohta andmed , siis eeldatakse, et abikaasade varasuhte liigiks on varaühisus.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke abieluvararegistri päringusüsteemi kaudu. Andmetega tutvumine on veebilehel tasuta.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral notaribüroodes tasu eest.

Abieluvararegistrit peab Notarite Koda. Lähemalt saab registri kohta lugeda Notarite Koja veebilehelt.

 

Viimati uuendatud 25.06.2021