Kinnistusraamat

Kinnistusraamat on andmekogu, mille eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet kinnisomandi tekkimise, üleandmise ja kinnisasja asjaõigusega koormamise, samuti kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmise, koormamise, selle sisu muutmise või lõpetamise kohta.

Eestis on tugeva kinnistusraamatu süsteem, mis tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Kinnisasjaga seotud õigused tekivad, muutuvad ja lõpevad kinnistusraamatusse kande tegemisega ning neile saab tehinguid tehes toetuda.

Kinnistusraamatu andmetega saab tutvuda E-kinnistusraamatus.

Digiallkirjastatud avaldusi saab esitada kinnistuportaalis.

Kinnisvara tehingute tegemise kohta vaata infot siit.

Kinnistusraamatut peab Tartu Maakohtu kinnistusosakond, mille kontaktid on leitavad kohtute veebilehel

Viimati uuendatud 05.01.2023