Pärimisregister

Pärimisregister on elektrooniline register, kuhu kantakse andmed pärimismenetluste, pärimistunnistuste, pärandvara ühisusest osa võõrandamise, testamentide, pärimislepingute ja pärandvara hoiumeetmete kohta.

Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast ühe abikaasa surma.

Pärimisregistri andmetega on võimalik tutvuda Notarite Koja iseteenindusportaali teenuse kaudu või riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Päringu tegemiseks peab teadma inimese ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. Päringu tegemine on tasuta. Andmetega on võimalik tutvuda ka notaribüroos, kuid sellisel juhul tuleb tasuda notari tasu.

Pärimisregistrist saab järgmist infot:

  • kas inimene on teinud testamendi (sh koduse testamendi, kui sellest on pärimisregistrile teada antud) või pärimislepingu;

  • kas pärandvara suhtes on rakendatud hoiumeetmeid;

  • kas on algatatud pärimismenetlus;
  • kas on tõestatud pärimistunnistus;

  • kas on tõestatud pärandvara ühisusest osa võõrandamise tehinguid.

Pärimisregistrit peab Notarite Koda. Registri kohta saab lähemalt lugeda Notarite Koja veebilehelt.

Viimati uuendatud 25.06.2021