06. Mai 2022

  • 09.30-16.30
  • Hotel Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere)

Kuidas saab meedik aidata vägivalla ohvrit?

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt „Ohvriabi süsteemi arendamine“ raames toimub kolm koolitust meedikutele.

PÄEVAKAVA

9.30 - 10.00    Hommikukohv ja suhtlus

10.00 - 10.30   Brit Tammiste, Justiitsministeerium, „Kuriteoohvrite kaitse Eestis“

Tervishoiu ja meediku roll ohvreid abistavas süsteemis. Näited tegelikkusest.                          

10.30 – 12.00  Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi

Lähisuhtevägivalla märgid ja mõjud, riskihindamise vahendid, tugi lähisuhtevägivalla ohvrile 

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45-13.30    Elisa Hackenberg, MD, Helsinki University Hospital, ortopeediakirurg, doktorant  (Soome)

PAKE Abuse and Body MAP: Soome näide isikuvastase vägivalla juhtumite korral sekkumisele 

13.30-14.15    Kaia Kastepõld-Tõrs, Sotsiaalkindlustusamet

Kontakti loomine ja hoidmine traumakogemusega patsiendiga. Lapsed ja täiskasvanud.

14.15 - 14. 30 Paus                                 

14.30 - 15.15  Helen Riimus/Anu Adams/Mihhail Vassin, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, kohtuarst

Vigastuste märkamine, kirjeldamine, dokumenteerimine 

15.15 – 15.30 Anne Haller, SKA ohvriabi

Elle Karm, Viru    Ringkonnaprokuratuur

Tõendite kogumise juhend kannatanule

14.30 – 15.30. Anne Klaar

Kõrge riskiga perevägivalla juhtumitega tegelemise võrgustikumudel (MARAC)

15.15 - 15.45 Gardi Anderson, Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör  Tervishoiuteenuse osutaja ja meediku võimalused enne teavitamist: informeerimine, suunamine.

Teavitamine ja konfidentsiaalsus 

15.45. – 16.30 Juhtumianalüüs

16.30 - 16.45 Päeva kokkuvõte