Inimkaubandus

Inimkaubandus on kuritegu, kus kaubitseja ekspluateerib teisi inimesi või võimaldab seda kellelgi teisel teha. Inimkaubanduse mõiste hõlmab nii siseriiklikku kui rahvusvahelist tegevust. See tähendab, et inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt. Inimkaubitsejad võivad ohvri meelitamiseks ning tema vastupanu murdmiseks kasutada pettust, ähvardusi, füüsilist vägivalda, tema abitut seisundit ja muid meetodeid.

Mis on inimkaubandus?

Karistusseadustiku § 133 käsitleb inimkaubandusena:

Inimese asetamist majandusliku kasu saamise eesmärgil või ilma selleta olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust.

Samuti on karistatav inimese sellises olukorras hoidmine, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega.

Haavatava seisundina käsitletakse karistusseadustikus olukorda, kus inimesel puudub tegelik või vastuvõetav võimalus mitte täita mõnda nimetatud kohustust.

Inimkaubanduse kuritegude olemus on lahti selgitatud ka siin videoklipis.

Abivõimalused inimkaubanduse ohvriks langemise kahtluse korral

Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond.

  • Inimkaubanduse nõustamise infoliin +372 6607320, ööpäevaringselt vajadusel 116006. 

Abi antakse tasuta eesti, vene ja inglise keeles. Võimalik on saada juriidilist ja sotsiaalnõustamist ning ohvrite abistamist.
Varjupaiga vajadusel saab samuti võtta ühendust inimkaubanduse nõuandeliiniga.

Täpsemat infot saab eesti keeles lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siin ja vene keeles siin.  

Nõuannete saamiseks on võimalik kirjutada aadressil inimkaubandus@sotsiaalkindlustustusamet.ee.  
 

Juhendmaterjalid

Siia oleme koondanud juhendmaterjalid inimkaubanduse teemal erinevatele osapooltele.

Noortele

  • Videoklipid tööalase, seksuaalse ekspluateerimise ja kuritegevusse sundimise kohta lühemas ja pikemas variandis. 
  • Laura lugu seksuaalse ekspluateerimise kohta.
  • Markuse lugu kuritegevusele sundimise kohta.
  • Taneli lugu tööalase ekspluateerimise kohta. 

* Videoklipid on valminud kampaania 1ELU ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” jaoks. Kampaaniat kaasrahastasid Sisejulgeoleku fondi kaudu Euroopa Liit ja siseministeerium. Projekti viisid 2017. aastal ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

Mees rannal kõndimas

Ettevõtjale

kaamera inimese käes

Ajakirjanikele ja huvilistele

Kohalikule omavalitsusele

* Juhend on valminud Läänemeremaade Nõukogu STROM koostööprojektis. Selle koostamist rahastasid Läänemeremaade Nõukogu projektide koostamise fond, Rootsi Instituut ja Läti siseministeerium. Eestit esindas projektis MTÜ Living for Tomorrow, projekti tegevustes osalesid ka kohalike omavalitsuste esindajad Läänemaalt ja Ida-Virumaalt. 
 

Rahvusvahelised koostööprojektid

Justiitsministeerium osales 2015. aastal projektis VISUP (Improving Victim Support During Criminal Proceeding: Anti-Trafficking Training for Criminal Justice System Practitioners). Siit leiab projekti õppematerjalid eesti ja inglise keeles, samuti voldikud inimkaubanduse ohvritele erinevates keeltes. Projekti partnerid olid Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Bulgaaria.

Juhised inimkaubanduse ohvrite toetamiseks kriminaalmenetluses

Õppematerjalid spetsialistidele

Voldikud inimkaubanduse ohvritele

Viimati uuendatud 18.10.2021