Inimkaubandus

Inimkaubandus on kuritegu, kus kaubitseja ekspluateerib teisi inimesi või võimaldab seda kellelgi teisel teha. Inimkaubanduse mõiste hõlmab nii siseriiklikku kui rahvusvahelist tegevust. See tähendab, et inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt. Inimkaubitsejad võivad ohvri meelitamiseks ning tema vastupanu murdmiseks kasutada pettust, ähvardusi, füüsilist vägivalda, tema abitut seisundit ja muid meetodeid.

Lõpp inimkaubandusele. Katkestame nähtamatu ahela

Euroopa Komisjonil käib kampaania, mille eesmärk on aidata kaasa inimkaubanduse tõkestamisele. Selleks soovime suurendada teadlikkust seda liiki kuritegevusest, mis jätab inimesed ilma nende põhiõigustest.

 • Igal aastal teatatakse Euroopa Liidus ligi 7000 inimkaubanduse ohvrist, kuid neid on kindlasti palju rohkem.

 • Üle poole neist on Euroopa Liidu kodanikud, kes langevad näiteks seksuaalse ärakasutamise, sunniviisilise töö ja sunniviisilise kerjamise või kuritegevusele sundimise ohvriks.

Inimkaubandus on vägivaldne kuritegu, mille on toime pannud üksikisikud või rahvusvaheliselt tegutsevad organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Ainuüksi seksuaalse ärakasutamise kaudu võib see tuua inimkaubitsejatele ligi 14 miljardit eurot aastas.

Inimkaubanduse tõkestamine on Euroopa Liidu ja partnerite prioriteet. Iga inimese panus võib olla inimkaubanduse vastases võitluses otsustava tähtsusega.

Uuri lähemalt siit ja jaga teavet ka sõpradele näiteks Facebookis.

Mis on inimkaubandus?

Karistusseadustiku § 133 käsitleb inimkaubandusena:

Inimese asetamist majandusliku kasu saamise eesmärgil või ilma selleta olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust.

Samuti on karistatav inimese sellises olukorras hoidmine, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega.

Haavatava seisundina käsitletakse karistusseadustikus olukorda, kus inimesel puudub tegelik või vastuvõetav võimalus mitte täita mõnda nimetatud kohustust.

Abivõimalused inimkaubanduse ohvriks langemise kahtluse korral

Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond.

 • Inimkaubanduse nõustamise infoliin +372 660 7320,
  ööpäevaringselt vajadusel 116 006

Abi antakse tasuta eesti, vene ja inglise keeles. Võimalik on saada juriidilist ja sotsiaalnõustamist ning ohvrite abistamist.
Ka siis, kui ohver vajab varjupaika, tasub ühendust võtta inimkaubanduse nõuandeliiniga.

Täpsemat infot saab eesti keeles lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siin ja vene keeles siin.  

Nõuannete saamiseks on võimalik kirjutada aadressile [email protected].  
 

Noortele

 • Vaata videoklippe tööalase, seksuaalse ekspluateerimise ja kuritegevusse sundimise kohta lühemas ja pikemas variandis.

Videoklipid on valminud kampaania 1ELU ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” jaoks. Kampaaniat kaasrahastasid Sisejulgeoleku fondi kaudu Euroopa Liit ja siseministeerium. Projekti viisid 2017. aastal ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

Spetsialistile

Ettevõtjale

kaamera inimese käes

Ajakirjanikele ja huvilistele

Kohalikule omavalitsusele

* Juhend on valminud Läänemeremaade Nõukogu STROM koostööprojektis. Selle koostamist rahastasid Läänemeremaade Nõukogu projektide koostamise fond, Rootsi Instituut ja Läti siseministeerium. Eestit esindas projektis MTÜ Living for Tomorrow, projekti tegevustes osalesid ka kohalike omavalitsuste esindajad Läänemaalt ja Ida-Virumaalt. 
 

Rahvusvahelised koostööprojektid

 • Justiitsministeerium osales 2015. aastal projektis VISUP (Improving Victim Support During Criminal Proceeding: Anti-Trafficking Training for Criminal Justice System Practitioners). Siit leiab projekti õppematerjalid eesti ja inglise keeles, samuti voldikud inimkaubanduse ohvritele erinevates keeltes. Projekti partnerid olid Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Bulgaaria.
Juhised inimkaubanduse ohvrite toetamiseks kriminaalmenetluses

Õppematerjalid spetsialistidele

Voldikud inimkaubanduse ohvritele

 • 2020.-2021. aastal osales justiitsministeerium Läänemeremaade Nõukogu koostööprojektis THALIA, kus Tallinna Ülikooli ELU projektiga liitunud tudengid koostasid inimkaubanduse vastu võitlemise ja ennetamise eesmärgil taskuhäälinguid, õpetajatele ja õpilastele juhiseid ja teemat tutvustavaid materjale. Samuti valmis temaatiline artikkel, mis mh tutvustas abi andmise võimalusi. Projekti kodulehe leiab siit.

Tudengite toodetud materjalidega saab tutvuda siin: 

 1. Heleriin Elmend. Podcast seksuaalse ekspluateerimise teemast koos ekspertintervjuudega
 2. Stiina Kartsepp, Kalle Aasamäe, Reivo Nodapera. Podcast inimkaubandusest (koos ingliskeelsete subtiitritega)
 3. Alissa Jarova, Kristel Kallas, Margus Kaljund, Vanessa Vaino. Artikkel inimkaubandusest
 4. Lisette Heinmaa, Kristina Jaaska, Marina Kees. Koolidele infomaterjal inimkaubandusest
 5. Amelia Mauer, Helen Vaaks, Jekaterina Masalska, Kertu Tuuling. Ettekanne inimkaubandusest koolinoortele

Viimati uuendatud 25.04.2024