Kriminaalpoliitika põhialused

Riigikogus 2020. aastal heaks kiidetud kriminaalpoliitika põhialuste fookus aastaks 2030 on laste ja noorte kuritegevuse spiraalist väljasaamine ning tõhus ohvrikeskne kriminaaljustiitssüsteem koos karistusalternatiividega.

Kriminaalpoliitika põhialused seavad eesmärgiks:

  • Kriminaaljustiitssüsteem on tõhus, kiire, sõltumatu, inimkeskne ja ohvrisõbralik.
  • Lapsed ja noored ei satu kriminaaljustiitssüsteemi vaatevälja, noorte õigusrikkumised vähenevad ning tagatakse noorte õigusrikkujate eakohane kohtlemine.
  • Ennetatakse (korduv)kuritegevust, sealhulgas sõltuvusest ja vaimse tervise häiretest tingitud õigusrikkumisi, tõhustatakse karistuspoliitikat ja toetatakse kuritegevusest eemaldumist.

Põhialuste menetlus riigikogus on leitav siit ja avaldatud Riigi Teatajas.

Inimene hööveldamas

Varasemad kriminaalpoliitika arengusuunad

Siit leiab varasemad kriminaalpoliitika arengusuunad ja aruanded riigikogule nende täitmisest.

Kõned riigikogus arengusuundade täitmisest

Viimati uuendatud 10.12.2021