Kannatanute tagasiside

Kuriteoohvriks langenud inimestele on loodud veebipõhine tagasiside andmise vorm, kus ohvritel on võimalik anonüümselt teada anda, milline oli nende kogemus riigiga suhtlemisel ja kuidas neid koheldi. Tagasiside vorm annab kuriteo tõttu kannatanutele võimaluse oma hääl kuuldavaks teha.

Menetlusasutused peavad kuriteoohvreid kohtlema sõbralikult, et nad tunneksid ennast riigiga suheldes turvaliselt. Vormi abil saab kuriteoohver kirjeldada, kuidas riik inimese abistamisega toime tuli ja mida võiks paremini teha.

Tagasisidet saab anda politsei, prokuratuuri, kohtute ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kohta ning seda näeb ainult asutus, kelle kohta tagasisidet annad. Selle abil saavad riigiasutused teada, kuivõrd suudeti ohvritele tegelikult pakkuda seda, mida nad vajavad ja kui rahul nad on sellega, kuidas neid koheldi. Oodatud on nii konstruktiivne kriitika kui positiivne tagasiside.

Laekunud tagasiside aitab asutustel ja spetsialistidel oma tööd kannatanute huvides täiustada. 

Viimati uuendatud 25.02.2022