Perevägivald

Perevägivald (ka lähisuhtevägivald) on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on praegu või olnud varem üksteisega lähisuhtes. Nendeks võivad olla praegused või endised abikaasad ja elukaaslased, sugulased, hõimlased või muus lähedases suhtes olevad inimesed, hoolimata sellest, kas toimepanija elab praegu või elas enne ohvriga samades ruumides.

Perevägivalla ohvriks võivad langeda nii naised kui mehed, lapsed ja eakad. Suurima osa perevägivallakuritegudest moodustab vägivald paarisuhtepartnerite vahel. Perevägivalla toimepanijatest ülekaalukas osa on mehed, ohvritest naised.

Eesti on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon).

Tegevused perevägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks on kavandatud: 

  • Lähisuhtevägivalla tõkestamise memorandumis ja tegevuskavas aastateks 2019–2023, mida koordineerib siseministeerium
  • Vägivallaennetuse kokkuleppes aastateks 2021-2025, mida koordineerib justiitsministeerium:

Kui tunned, et midagi on Sinu või su lähedase peres või suhtes valesti, otsi abi.

  • Hädaolukorras helista hädaabinumbrile 112.
  • Räägi oma murest ohvriabi kriisitelefonile 116 006 (välismaalt helistades +372 614 7393), mis on valmis Sind ära kuulama ning nõu ja jõuga abiks olema 24/7.  Soovi korral saad suhelda ka veebivestluse teel lehel www.palunabi.ee.
  • Võta ühendust lähima ohvriabitöötajaga, naiste tugikeskuse, seksuaalvägivalla kriisiabi keskusega või vägivalla toimepanijate tugiliiniga. Leia kontaktid siit.

Viimati uuendatud 23.11.2021