Perevägivald

Perevägivald (ka lähisuhtevägivald) on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on praegu või olnud varem üksteisega lähisuhtes. Nendeks võivad olla praegused või endised abikaasad ja elukaaslased, sugulased, hõimlased või muus lähedases suhtes olevad inimesed, hoolimata sellest, kas toimepanija elab praegu või elas enne ohvriga samades ruumides.

Perevägivalla ohvriks võivad langeda nii naised kui mehed, lapsed ja eakad. Suurima osa perevägivallakuritegudest moodustab vägivald paarisuhtepartnerite vahel. Perevägivalla toimepanijatest ülekaalukas osa on mehed, ohvritest naised.

Eesti on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon).

Tegevused perevägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks on kavandatud: 

  • Lähisuhtevägivalla tõkestamise memorandumis ja tegevuskavas aastateks 2019–2023, mida koordineerib siseministeerium
  • Vägivallaennetuse kokkuleppes aastateks 2021-2025, mida koordineerib justiitsministeerium:

Kui tunned, et midagi on sinu või su lähedase peres või suhtes valesti, küsi abi!

  • Hädaolukorras helista hädaabinumbrile 112. Politseile saab avalduse esitada internetis.
  • Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 pakub kriisinõustamist ööpäevaringselt. Välismaalt helista +372 614 7393. Ohvriabi veebilehelt palunabi.ee saab nõu muu hulgas tekstivestluses.
  • Sotsiaalkindlustusameti emotsionaalse toe ja hingehoiu telefonilt 116 123 saab emotsionaalset tuge iga päev vahemikus kella 10st 24ni. Hingehoidjad on samal liinil kättesaadavad kella 16st 24ni.
  • Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon 116 111. Samal numbril võib teatada abivajavast lapsest. Lasteabitelefoni konsultandiga saab vestelda veebilehel lasteabi.ee või kirjutades aadressile [email protected].
  • Abi on olemas ka vägivalla toimepanijale. Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini 660 6077 nõustajad toetavad, pakuvad turvalist ja hinnanguvaba ärakuulamist ning õpetavad oskusi vägivaldse käitumise ennetamiseks.
  • Vajadusel pöördu naiste tugikeskuste poole, kontaktid leiad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lähisuhtevägivalla ennetamise kokkulepe aastateks 2024–2027

21. detsembril 2023 allkirjastasid siseminister Lauri Läänemets, justiitsminister Kalle Laanet, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kokkuleppe koos tegevuskavaga, kus on seatud lähisuhtevägivalla ennetamise eesmärgid ja tegevused. Nende toel soovime võimestada vägivalla ennetust, parandada reageerimist perevägivalla juhtumitele ning arendada ohvritele ja vägivallatsejatele mõeldud teenuseid.

GREVIO (lähteolukorra) hindamisaruanne Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni sätete rakendamiseks võetud seadusandlike ja muude meetmete kohta 2022. aastal

Euroopa Nõukogu avaldas 2022. aastal raporti, millega tunnustatakse Eesti pühendumist naistevastase vägivalla vastu võitlemisele. Edaspidi soovitatakse aga rohkem tähelepanu pöörata ka sellistele naistevastase vägivalla vormidele nagu näiteks eakate ja puuetega naiste vastane vägivald.

Viimati uuendatud 19.02.2024