Kuritegevuse ülevaade

Laadi allaLaadi alla .xlsx

Registreeritud kuritegude arv vähenes tuntavalt aastatel 2009-2017 ning püsis seejärel mitu aastat ligikaudu samal tasemel. 2023. aastal registreeriti 27 465 kuritegu, mis on 7% enam kui aasta varem. Enamlevinud kuriteoliikidest kasvas kõige enam varavastaste kuritegude arv. Isikuvastaste kuritegude arv jäi samale tasemele. Mõnevõrra vähenes liikluskuritegude arv.

Elanike küsitlustes (ohvriuuringutes) on ilmnenud valdavalt sarnased trendid: eelmisel kümnendil kuritegevus tervikuna vähenes eeskätt tänu varguste arvu kahanemisele; samal ajal kasvas turvatunne. Viimastel aastatel pole küsitluste andmetel kuritegevuses olulisi muutusi ilmnenud. 2023. aastal langes kuriteo ohvriks seitse protsenti küsitletutest.

Registreeritud kuritegude arv graafik
Registreeritud kuritegude arv
Käeraudade illustratsioon

2023. aastal registreeriti 27 465 kuritegu, sh

 1. 13 932 varavastast kuritegu

 2. 6 704 isikuvastast kuritegu

 3. 2 584 liikluskuritegu

Registreeritud kuritegude arv kasvas(7% tõus)Tõusu illustratsioon

Kurjategija illustratsioon

Kuritegudest moodustasid

 1. 51% varavastased kuriteod

 2. 24% isikuvastased kuriteod

 3. 9% liikluskuriteod

 4. 16% muud kuriteod

Kuritegude struktuur graafik
 • Isikuvastased

 • Varavastased

 • Liikluskuriteod

 • Muud kuriteod

Kuritegude struktuur

Kuriteoliikidest registreeriti kõige rohkem

 • Varguse illustratsioon

  vargusi(8027)

 • Rusika illustratsioon

  kehalist väärkohtlemist(5429)

 • Joobes juhtimise illustratsioon

  mootorsõiduki juhtimist joobes(2429)

2023. aastal

 • vähenesid

  • (364 langus)Languse illustratsioonliikluskuriteod (-12%)

  • (97 langus)Languse illustratsioonametialased kuriteod (-59%)

  • (70 langus)Languse illustratsioonmajandusalased kuriteod (-28%)

 • kasvasid

  • (2086 tõus)Tõusu illustratsioonvaravastased kuriteod (+18%)

  • (141 tõus)Tõusu illustratsioonkuriteod perekonna ja alaealise vastu (+37%)

  • (123 tõus)Tõusu illustratsioonpoliitiliste ja kodanikuõiguste vastased kuriteod (+40%)

Inimese illustratsioon

10 000 elaniku kohta
registreeriti Eestis 201 kuritegu

Kuritegudest registreeriti

 1. 49% Harjumaal

 2. 14% Ida-Virumaal

 3. 13% Tartumaal

Statistika maakonniti

Kuritegude arv 10 000 inimese kohta maakondades graafik
Kuritegude arv 10 000 inimese kohta maakondades
Vana toomase illustratsioon

Tallinnas pandi toime 38% registreeritud kuritegudest

Ohvriuuring

Ohvriuuringu andmetel langes 2023. aastal mõne kuriteo ohvriks7% küsitletutest

Uuringu illustratsioon
Kuriteoohvrite osakaal küsitletutest (%) graafik
Kuriteoohvrite osakaal küsitletutest (%)
Kui julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma kodukandis pärast pimeda saabumist? (Need, kes vastasid „täiesti julgelt“ või „üsna julgelt“; %) graafik
 • Üsna julgelt

 • Täiesti julgelt

Kui julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma kodukandis pärast pimeda saabumist? (Need, kes vastasid „täiesti julgelt“ või „üsna julgelt“; %)

Õhtul tunneb end
kodutänaval
turvaliseltLinna illustratsioon70%