Kõned

Tutvu justiitsministrite sõnavõttudega eri sündmustel.

Justiitsminister Lea Danilson-Järgi ettekanne: „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest 2022. aastal (13.02.2023)

Viimati uuendatud 23.03.2023