Lobistidega kohtumised

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Lobistidega suhtlemise hea tava:

  • Täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted.
  • Kehtestab ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.
  • Lisaks sisaldab see kohustust hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi.

Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.

Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele. 

Juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO soovitused on riikidele kohustuslikud. 

Tutvu lobistide suhtlemise hea tavaga:

Korruptsiooniveebis saab tutvuda ka lobistidega suhtlemise korduma kippuvate küsimustega.

Tutvu justiitsministeeriumi ametnike lobistidega kohtumistega.

Kõikide ametiisikute lobistidega kohtumised koondab kokku justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus SIIA.

Siit leiad justiitsministeeriumi kohtumised lobistidega.

Lobistidega kohtumised justiitsministeeriumis
Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi ja ametikoht
18.01.2022 Autoriõigused ja sellega seotud õigused  Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing Heddi Lutterus (asekantsler)
27.01.2022 Vanglakomisjonide liikmetaotlused Egert Rünne, Eesti Inimõiguste Keskus Rait Kuuse (asekantsler)
27.01.2022 Vanglakomisjonide liikmetaotlused Carina Pakju, MTÜ korruptsioonivaba Eesti Rait Kuuse (asekantsler)
31.01.2022 Advokaadi kutsetagatised Eesti Advokatuur Markus Kärner (asekantsler)
04.02.2022 Sideandmete säilitamine Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Maris Lauri (minister), Karita Karotam, Kristel Kranich, Väino Linde (ministri nõunikud), Markus Kärner (asekantsler)
16.02.2022 E-residentsuse edasised plaanid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ja Taavi Kotka Tõnis Saar (kantsler), Heddi Lutterus, Viljar Peep (asekantslerid)
22.02.2022 Rahapesu tõkestamine, äriregister, isikuandmed Finance Estonia Maris Lauri (minister), Heddi Lutterus (asekantsler), Karita Karotam, Kristel Kranich (ministri nõunikud)
08.03.2022 ECN+ direktiivi ülevõtmine Eesti Advokatuur Maris Lauri (minister), Heddi Lutterus, Markus Kärner (asekantslerid), Väino Linde (ministri nõunik)
13.03.2022 Kohtuid puudutav seadusloome Eesti Kohtunike Ühingu juhatus Viljar Peep (asekantsler)
15.03.2022 Pankrotihaldurite tasud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda Maris Lauri(minister), Heddi Lutterus (asekantsler), Karita Karotam, Kristel Kranich (ministri nõunikud)
18.03.2022 Riigieelarveline toetus Inimõiguste Instituut Heddi Lutterus (asekantsler)
23.03.2022 Riigieelarveline toetus Sihtasutus Iuridicum Heddi Lutterus (asekantsler)
31.03.2022 Ministeeriumi tööplaan Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Heddi Lutterus (asekantsler)
08.03.2022 DMA Meta Maris Lauri (minister)
26.03.2022 Vaenulik sümboolika Carri Ginter Markus Kärner (asekantsler)
28.03.2022 Alkoholi tarvitamise kontrollimise seadmed Miguel Arias, Alcosystems AB Rait Kuuse (asekantsler)
28.03.2022 Alkoholi tarvitamise kontrollimise seadmed Veiko Vaske, Sten Tikerpe – NOVE advokaadibüroo Rait Kuuse (asekantsler)
28.03.2022 Alkoholi tarvitamise kontrollimise seadmed Neil Koiksaar, Tietoevry Rait Kuuse (asekantsler)
14.04.2022 Õppevisiidi ettevalmistus Leo Tigges, Leo Tigges Consultancy Rait Kuuse (asekantsler)
14.04.2022 Õppevisiidi ettevalmistus Tsira Chanturia, PRI South Caucasus Rait Kuuse (asekantsler)
14.04.2022 Õppevisiidi ettevalmistus Malini Laxminarayan, Netherlands Helsinki Committee Rait Kuuse (asekantsler)
19.04.2022 ECN+ direktiivi ülevõtmine Eesti Tööandjate Keskliit Maris Lauri (minister), Heddi Lutterus (asekantsler) , Kristel Kranich (ministri nõunik)
26.04.2022 Energeetika (Utilitas) Robert Kitt ja Priit Koit Maris Lauri (minister), Heddi Lutterus (asekantsler), Karita Karotam (ministri nõunik)
19.05.2022   UA kriminaalhooldus võimalik abistamine Hollandi ja Balti riikide vastavate teenistuste koostöös Koen Goei (Netherlands Helsinki Committee) Rait Kuuse (asekantsler)
31.05.2022 Täitemenetlusseadustiku probleemid ja kahju hüvitamine (Tärno) Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda Maris Lauri (minister), Väino Linde (ministri nõunik) , Kristel Kranich (ministri nõunik)

Kohtumised leiad ka Exceli tabelist:

Viimati uuendatud 05.07.2022