Lobistidega kohtumised

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Lobistidega suhtlemise hea tava:

  • Täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted.
  • Kehtestab ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.
  • Lisaks sisaldab see kohustust hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi.

Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.

Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele. 

Juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO soovitused on riikidele kohustuslikud. 

Tutvu lobistide suhtlemise hea tavaga:

Korruptsiooniveebis saab tutvuda ka lobistidega suhtlemise korduma kippuvate küsimustega.

Tutvu justiitsministeeriumi ametnike lobistidega kohtumistega.

Kõikide ametiisikute lobistidega kohtumised koondab kokku justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus SIIA.

Siit leiad justiitsministeeriumi kohtumised lobistidega.

Lobistidega kohtumised justiitsministeeriumis
Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi ja ametikoht
19.12.2023 Jõulutervitused Seto Kuningriigi Saatkond (Evelin Leima, Margus Timmo, Gerd Palok) Kalle Laanet (minister), Kristiina Viks (ministri nõunik), Väino Linde (ministri nõunik)
18.12.2023 Varjupaikade tegevusest Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (Eha Reitelmann, Harda Roosna, Ene Ahas) Kalle Laanet (minister)
07.12.2023 Arenguvestluste tehniline süsteem Upsteem.com (Karl Laas) Rait Kuuse (asekantsler (vanglad))
15.11.2023 Nõuete üleandmine Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Katrin Vellet, Aive Kolsar, Mati Kadak, Helen Rives) Tõnis Saar (kantsler), Mari-Liis Mikli (asekantsler (justiitshalduspoliitika))
14.11.2023 Tuulepargid Harry Raudvere Kalle Laanet (minister)
18.10.2023 Õigusloomest Eesti Juristide Liit Kalle Laanet (minister)
25.09.2023 Äriregistri puhastamine Eesti Pangaliit (Katrin Talihärm) ja pankade esindajad Viljar Peep (asekantsler (justiitshalduspoliitika))
25.09.2023 Seksuaalsüüteod Feministeerium (Elise Rohtmets) Kalle Laanet (minister); Kristiina Viks (ministri nõunik); Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
19.09.2023 EL õiguse halduskaristused Advokaadibüroo Sorainen (Norman Aas, Allar Jõks, Carri Ginter) Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
19.09.2023 ORAS Toomas Tamsar Tõnis Saar (kantsler)
12.09.2023 Koostöö ülikooliga ja KOVidele suunatud koolitused. Tallinna Ülikool (Katrin Niglas, Liisa Ikla), MTÜ Polis (Sulev Lääne, Eve East, Kalle Laanet (minister); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
02.08.2023 Erametsaomanike soov rangete looduskaitseliste piirangute jõustamisel saada võimalikku asendusmaad Eesti Erametsaliit (Jaanus Aun, Ants Erik) Kalle Laanet (minister), Väino Linde (nõunik)
02.08.2023 Võimalik turutõrge kindlustusturul jäätmekäitluse valdkonnas Skia Consult (Taavi Pukk), Eesti Keskkonnateenused AS (Argo Luude) Kalle Laanet (minister), Väino Linde (nõunik)
24.07.2023 Omahinna arvestus (telefonikõne) Utilitias (Lauri Lugna) Tõnis Saar (kantsler)
21.07.2023 Tööandjapension (telefonikõne) Tuleva (Sten-Andreas Ehrlich) Rait Kuuse (asekantsler (vanglad))
18.07.2023 Loomade õigused Loomus ja Loomakaitse Selts (Farištamo Eller, Geit Karurahu), Anneli Valgma Kalle Laanet (minister), Kristiina Viks (nõunik), Väino Linde (nõunik)
29.06.2023 Justiitsministeeriumi kutse arutada toimingupiiranguga seonduvat Norman Aas (Sorainen) Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
23.05.2023 Kohtutäituriseadustikust ja kohtutäituri tasudest; konfiskeeritud vara võõrandamine; TMS muudatusettepanekutest Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Katrin Vellet, Aive Kolsar, Mati Kadak, Helen Rives) Kalle Laanet (minister), Viljar Peep (asekantsler (justiitshalduspoliitika)), Kristiina Viks (ministri nõunik)
23.05.2023 Jaotusvõrgu ettevõtteid puudutav regulatsioon Elektrilevi (Mihkel Härm) Kalle Laanet (minister)
22.05.2023 Koostöövõimalustest Advokaadibüroo Sorainen (Norman Aas, Allar Jõks, Maria Pihlak) Tõnis Saar (kantsler), Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)), Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
18.05.2023 Tootetutvustuse võimaluse pakkumine (LinkedIn) Corrisoft (Bjarni Einarsson) Rait Kuuse (asekantsler (vanglad))
16.05.2023 Sihtasutuse seadusest Jüri Raidla Kalle Laanet (minister)
15.05.2023 Teadusarenduse koostööprojekti võimalustest (telefonikõne) GScan (Marek Helm) Rait Kuuse (asekantsler (vanglad))
08.05.2023 Teadusarenduse koostööprojekti võimalustest (telefonikõne) GScan (Marek Helm) Tõnis Saar (kantsler)
08.05.2023 Strateegilisest partnerlusest MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (Steven Hristo-Evestus) Kalle Laanet (minister); Kristiina Viks (ministri nõunik)
23.03.2023 KVS kohaldamisest Rain Jung Lea Danilson-Järg (minister); Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika)); Andres Luus (ministri nõunik)
20.03.2023 Rahvusvaheline justiitskoostöö Advokaadibüroo Walless (Karl-Erich Trisberg, Priit Lember) Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
16.03.2023 Seksuaalsüüteod Feministeerium (Kadi Viik, Elise Rohtmets) Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
06.03.2023 Teadustegevuse erandist KVS-s Tartu Ülikool (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Hanna Kanep, Taivo Raud); Eesti Maaülikool (Rein Drenkhan) Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
03.02.2023 Kinnisvaramaaklerite tegevuse reguleerimine Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (Kaido Kaljuste, Rainer Olgo, Ardo Lepp) Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
24.01.2023 Sideandmete säilitamine Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (Doris Põld, Keilin Tammepärg); Telia (Kristiina Maasik) Lea Danilson-Järg (minister); Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika)); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)); Ines Vapper (ministri nõunik); Andres Luus (ministri nõunik)
24.01.2023 Lähisuhte- ning seksuaalvägivalla vastase võitluse tõhustamine Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ (Pille Tsopp-Pagan) Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik); Katrin Kiisk (ministri nõunik);

Kohtumised leiad ka Exceli tabelist:

Lobistide kohtumised 2023. a detsembri seisuga

Viimati uuendatud 22.01.2024