Lobistidega kohtumised

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Lobistidega suhtlemise hea tava:

  • Täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted.
  • Kehtestab ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.
  • Lisaks sisaldab see kohustust hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi.

Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.

Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele. 

Juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO soovitused on riikidele kohustuslikud. 

Tutvu lobistide suhtlemise hea tavaga:

Korruptsiooniveebis saab tutvuda ka lobistidega suhtlemise korduma kippuvate küsimustega.

Tutvu justiitsministeeriumi ametnike lobistidega kohtumistega.

Kõikide ametiisikute lobistidega kohtumised koondab kokku justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus SIIA.

Siit leiad justiitsministeeriumi kohtumised lobistidega.

Lobistidega kohtumised justiitsministeeriumis
Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi ja ametikoht
03.02.2023 Kinnisvaramaaklerite tegevuse reguleerimine Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (Kaido Kaljuste, Rainer Olgo, Ardo Lepp) Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
24.01.2023 Sideandmete säilitamine Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (Doris Põld, Keilin Tammepärg); Telia (Kristiina Maasik) Lea Danilson-Järg (minister); Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika)); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)); Ines Vapper (ministri nõunik); Andres Luus (ministri nõunik)
24.01.2023 Lähisuhte- ning seksuaalvägivalla vastase võitluse tõhustamine Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ (Pille Tsopp-Pagan) Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik); Katrin Kiisk (ministri nõunik);
19.12.2022 Teadus- ja arendustegevuse aruandlussüsteemi tõhustamine Tööandjate Keskliit (Arto Aas, Ivo Suursoo, Kristel Oitmaa) Lea Danilson-Järg (minister)
14.12.2022 Laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumine Indrek Kaing Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika))
12.12.2022 Maksehäirete avaldamise juhend FinanceEstonia, Eesti Pangaliit Lea Danilson-Järg (minister); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)); Ines Vapper (ministri nõunik)
06.12.2022 Ettevõttega tutvumine tehase avamisüritusel Tartus GScan juhatus ja töötajad Rait Kuuse (vanglate asekantsler)
29.11.2022 Üliõpilasvahetuse toetamine Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (Armani Pogosjan, Paul Kattago) Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
21.11.2022 Maksehäirete avaldamise juhend FinanceEstonia, Eesti Pangaliit Lea Danilson-Järg (minister); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)); Andres Luus (ministri nõunik)
11.11.2022 Eesti keele oskus Wolt (Andreas Kaju; Liis Ristal) Lea Danilson-Järg (minister); Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika)); Andres Luus (ministri nõunik); Katrin Kiisk (ministri nõunik)
18.10.2022 Arstide toimingupiirang Advokaadibüroo Lextal, Tallinna Arstide Liit Markus Kärner (asekantsler kriminaalpoliitika))
17.10.2022 Advokaadi kutsetagatised Eesti Advokatuur Markus Kärner (asekantsler kriminaalpoliitika))
14.10.2022 Vägistamise kuriteokoosseis Naistearstid Kai Part, Made Laanpere Lea Danilson-Järg (minister); Markus Kärner (asekantsler (kriminaalpoliitika)); Ines Vapper (ministri nõunik); Katrin Kiisk (ministri nõunik)
04.10.2022 Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tegevusest Heiki Magnus Lea Danilson-Järg (minister); Andres Luus (ministri nõunik)
04.10.2022 Riigi õigusabi tasude ja kulude kompensatsiooni määrad Eesti Advokatuur (Indrek Sirk, Lee Eenpalu, Imbi Jürgen) Lea Danilson-Järg (minister); Andres Luus (ministri nõunik)
04.10.2022 Peretoetused, koostöövõimalused Eesti Lasterikaste Perede Liit Lea Danilson-Järg (minister)
03.10.2022 Õpetajate järelkasvust Eesti Õpetajate Liit Lea Danilson-Järg (minister)
23.09.2022 Keeleseaduse täitmisest Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk Lea Danilson-Järg (minister); Heddi Lutterus (asekantlser (õiguspoliitika)); Ines Vapper (ministri nõunik)
23.09.2022 Erakonnaseadus, rikkumisest teavitaja kaitse, erakondade rahastamise järelevalvest, korruptsiooni ennetamisest MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (Steven-Hristo Evestus, Merle Mändmets) Lea Danilson-Järg (minister); Heddi Lutterus (asekantlser (õiguspoliitika)); Andres Luus (ministri nõunik)
21.09.2022 Euroopa Parlamendi valimise regulatsiooni muutmine MEP Damian Boeselager Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik); Age Inkinen (kantsleri nõunik EL küsimustes); 
20.09.2022 Kohtute seaduse muutmise eelnõu Eesti Kohtunike Ühingu juhatus (Anu Uritamm jt) Viljar Peep (asekantsler (justiitshalduspoliitika))
19.09.2022 Justiitsministeeriumi koostööst Inimõiguste Instituudiga Inimõiguste instituut (Vootele Hansen, Mart Rannut, Aet Kukk) Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik); Andres Luus (ministri nõunik)
14.09.2022 Tegevustoetusest, Maarjamäe memoriaal, kommunismiohvrite memoriaal ja mälestusmuuseum Eesti Mälu Instituut (Meelis Maripuu, Martin Andrreller) Lea Danilson-Järg (minister); Tõnis Saar (kantsler); Andres Luus (ministri nõunik)
07.09.2022 Vaigistuskaebuste ehk SLAPP direktiiv Daphne Caruana Galizia Foundation (Matthew Caruana Galizia, Corinne Vella); The Civil Liberties Union for Europe (Eva Simon, Linda Maria Ravo); Committee to Protect Journalists (Tom Gibson) Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
05.09.2022 Riigi õigusabi tasude ja kulude kompensatsiooni määrad Eesti Advokatuur Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik), Tõnis Saar (kantsler)
02.09.2022 Maa- ja ruumiameti loomisprotsessist Arhitektide Liit (Andro Mänd) Lea Danilson-Järg (minister); Ines Vapper (ministri nõunik)
29.08.2022 Autoriõiguse infrastruktuur Digiciti (Philippe Rixhon) Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
24.08.2022 Kohtunike ametihüved Kohtunike Ühing (Anu Uritam, Ruth Prigoda, Ingrid Kullerkann, Heiki Loot, Leanika Tamm, Hele Kaldma, Karin Sonntak) Lea Danilson-Järg (minister); Andres Luus (ministri nõunik)
23.08.2022 ECN+ direktiivi ülevõtmine Eesti Advokatuur Heddi Lutterus (asekantsler (õiguspoliitika))
03.08.2022


Juristieksamist, õigusvaldkonna järelekasvust
Tartu Ülikooli õigusteaduskond (Gaabriel Tavits, Age Värv) Lea Danilson-Järg (minister)
01.08.2022 ECN+ direktiivi ülevõtmine META (Ott Lumi) Lea Danilson-Järg (minister)

31.05.2022

Täitemenetlusseadustiku probleemid ja kahju hüvitamine (Tärno) Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda Maris Lauri (minister), Väino Linde (ministri nõunik) , Kristel Kranich (ministri nõunik)

Kohtumised leiad ka Exceli tabelist:

Viimati uuendatud 28.02.2023