Uuringud

Siin lehel on leitavad kõik Justiitsministeeriumi poolt teostatud ja tellitud uuringud ning analüüsid nii õigus-, kriminaal-, kui ka justiitshalduspoliitika valdkonnas.

2020

Analüüs
Analüüs

2019

Avaliku õiguse regulatsiooni analüüs
Analüüs

2017

Võrdlev analüüs
Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikuks otstarbeks kopeerimise erandi rakendamisel autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate poolt saamata jäänud tulu arvutamise metoodika
Elanikkonna küsitlusuuringu metoodikaraport

2016

Soome, Rootsi, Hollandi ja Austria tsiviilkohtumenetluse süsteemide ja meenetlusõiguste lahendused kohtumenetlusõiguste lahendused kohtumenetluse resurssi optimaalseks kasutamiseks
Menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsiooni tõhustamise võimalused rahvusvahelisi standardeid ja välisriikide praktikaid arvestades

2015

Võrdlev analüüs
Eluruumi üüriõiguse võrdlevõiguslik analüüs
E-residentsuse tsiviilõiguslike riskide kaardistamine, lõpparuanne. Uuringu koostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu autorid: Maarja Torga (õigusanalüüs), Kerly Espenberg (projektijuht)
Vahekohtumenetluse regulatsiooni võrdlev analüüs 3. märtsi 2015. a töövõtulepingu nr 4-17/30 alusel

2013

Menetluskulude kindlaksmääramise analüüs
Uuringu tellija: Riigikantselei, tarkade otsuste fond. Uuringu partner: Justiitsministeerium

2012

Euroopa Liidu tasandil tsiviilkohtumenetlust reguleerivate määruste rakenduspraktika: Balti riikide kogemus
Practical Application of European Union Regulations Relating to European Union Level Procedure in Civil Cases: the Experience in Baltic States
Uuringu tellija: Riigikantselei, tarkade otsuste fond Uuringu partner: Justiitsministeerium. Uuringu teostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors
Kaija Riismaa, Triin Tõnisson

2011

Karin Rammo, Kristiina Koll, Indrek Niklus

2010

Võimaliku kodifitseerimisprotsessi esimene etapp
Kokkuvõte olulisematest uurimistulemustest
Planeerimis- ja ehitusseaduse eelnõu ja seletuskirja ettevalmistav tegevus. Täiendav analüüs

2009

Mait Laaring
Belgia, Itaalia, Holland

2008

2007

Õigusvõrdlev analüüs

2006

Tegevuskava ettevõtlusalase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks

2021

Uuringu tellija: Justiitsministeerium. Uuringu läbiviija: Rakendusliku Antropoloogia Keskus. Antropoloogid: Ehti Järv, Liina Rajaveer, Kristiina Pilvet-Petrov. 2021

Kriminaalpoliitika uuringutega saab tutvuda siin

Viimati uuendatud 09.11.2021