Kriminaalmenetlusõiguse revisjon

Eesti kriminaalmenetlusõiguse seni suurim reform toimus 2004. aastal, kui jõustus tänaseni kehtiv kriminaalmenetluse seadustik (KrMS) ning tunnistati kehtetuks kriminaalmenetluse koodeks. Käimasoleva revisjoni objektiks on Eesti kriminaalmenetlusõigus, eelkõige rõhuasetusega kohtueelsel menetlusel.

Kriminaalmenetlusõiguse revisjoni I etapis valmis kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist 

Revisjoni ettevalmistav etapp

Ettevalmistava etapi eesmärgiks oli selgitada välja üldine revisjoni vajadus ja ulatus, kaardistada praktikas tekkinud probleemid, mis lahendamist vajavad ja luua vajalikud alused revisjoni läbiviimiseks. Ettevalmistava etapi tulemusel koostas Justiitsministeerium lähteülesande.

Kriminaalmenetlusõiguse revisjoni töörühm ja komisjon

Töörühm teeb revisjonis sisulist tööd (õigusanalüüsid, mõjude analüüsid), et töötada välja seaduse eelnõu ja seletuskiri koos kõigi selle juurde kuulutavate materjalidega.

 • Jaan Ginter – töörühma juht
 • Martin Hirvoja – töörühma liige
 • Margus Kurm – töörühma liige
 • Andreas Kangur – töörühma liige
 • Jaanus Tehver – töörühma liige
 • Anneli Soo – töörühma liige

Revisjoni komisjon arutab töörühma töö tulemusi ja teeb oma eksperditeadmiste põhjal soovitusi edasiseks.

 • Kristel Siitam-Nyiri – komisjoni juht
 • Lavly Perling – komisjoni põhiliige
 • Raivo Küüt – komisjoni põhiliige
 • Heili Sepp – komisjoni põhiliige
 • Oliver Nääs – komisjoni põhiliige
 • Sten Lind – komisjoni põhiliige
 • Elina Elkind – komisjoni põhiliige
 • Liina Pohlak – komisjoni põhiliige 
 • Aare Pere – töörühma liige
 • Laura Vaik – töörühma liige
 • Allan Plekksepp – töörühma liige
 • Julia Antonova – töörühma liige
 • Tanel Kalmet – töörühma liige

 • Mare Tannberg – töörühma liige (korraldab töörühma tööd)
 • Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna asekantsler – komisjoni juht
 • Marju Aibast – komisjoni liige
 • Andres Parmas – komisjoni liige
 • Maria-Elisabeth Kool – komisjoni liige
 • Piret Paukštys – komisjoni liige
 • Astrid Asi – komisjoni liige
 • Pavel Gontšarov - komisjoni liige
 • Elmer Muna – komisjoni liige
 • Saale Laos – komisjoni liige

Viimati uuendatud 10.11.2021