Ajakiri Õiguskeel

Ajakiri Õiguskeel ilmub aastast 1995. Algul ilmus ajakiri viis korda aastas ja alates 2005. aastast on tegu kvartali-kirjaga. 2008. aastal hakkas ajakiri ilmuma tasuta veebiväljaandena justiitsministeeriumi võrgukodus. Iga aasta lõpul antakse veebiväljaandes ilmunud artiklid välja ka kaante vahel.

Esialgu valitsuse õigusterminoloogia komisjoni materjalide avaldamiseks ette nähtud bülletäänist, mis alustas ilmumist aastal 1995 on praeguseks kujunenud peamine õiguskeelealase mõttevahetuse korraldaja ja keeleteabe levitaja. Toimetus peab oma ülesandeks tugevdada juristide ja lingvistide koostööd ning tihendada teadlaste sidemeid õigusloomes osalejate ning õigustekstide koostajate, toimetajate ja tõlkijatega. 

Ajakirjas on avaldatud teoreetilisi arutelusid ja ülevaateid õiguskeelt käsitlevatest teadustöödest, korraldatud mõttevahetusi, analüüsitud õigusaktide keelekasutust ja antud keelenõu. Et materjalis paremini orienteeruda, hakati seda jaotama rubriikidesse. Üld- ja oskuskeelt käsitlevate kirjutiste kõrval asuti tegelema ka tõlkeprobleemidega, juurde tuli keelepoliitika ning pilguheit naaberaladele ja õiguskeele ajalukku.

Õiguskeeles avaldatu põhjal on iseseisvat elu alustanud mitu keeleraamatut. Aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest on koostatud temaatiline valimik "Õigus ja keel", aastatel 2000–2004 avaldatust "Keel ja õigus" ja aastatel 2005–2007 avaldatust "Õiguskeel 2005–2007". Õiguskeeles ilmunud materjali on kasutatud „Ametniku keelekäsiraamatu“ ettevalmistamisel ning eesti keele arengu strateegia õiguse ja halduse keelt käsitleva osa koostamisel.

Õiguskeele toimetusse kuuluvad:

Margit Juhkam (peatoimetaja), Helin Kask (tegevtoimetaja), Mari Koik, Maire Raadik ja Virgo Saarmets.

Kaastööde saatmisel tuleb lähtuda ajakirja vormistusjuhendist:

Loe ajakirja

4/2021

3/2021

2/2021

1/2021

4/2020

3/2020

2/2020

1/2020

4/2015

3/2015

2/2015

1/2015

4/2014

3/2014

2/2014

1/2014

4/2013

Mõisted, terminid, määratlused

Keeleelu ja -poliitika

3/2013

Mõisted, terminid, määratlused

Keeleelu ja -poliitika

2/2013

Terminid ja määratlused

Tõlkeküsimused

Keelekool

1/2013

XX õiguskeelepäeval kõneldut

Mõisted, terminid, määratlused

arvamus

4/2012

3/2012

Terminid ja määratlused

Keeleelu ja -poliitika

Arvamus

2/2012

Keelekaride keskel

1/2012

4/2010

Mõisteid ja termineid

Keelekool

Tõlke ja terminoloogia töömailt

Keelepoliitika

3/2010

Mõisted ja terminid

Keelepoliitika

Keelekool

2/2010

Keelepoliitika

Mõisted ja terminid

Keelekaride keskel

1/2010

4/2009

Mõisted ja määratlused

Keeleprobleemid

3/2009

Keelepoliitika

Mõisted ja terminid

Keelehoole

Keeleteavet

2/2009

Keelepoliitika

Mõisteid ja termineid

1/2009

Mõisteid ja termineid

Seaduseelnõude keeletoimetamise probleemidest

Arvamus

Terminoloogiatöö korraldus

4/2008

Mõisteid ja termineid

Keelekaride keskelt

Keelepoliitika

Õnnitlused

3/2008

Mõisted ja terminid

Keelenõuanne

2/2008

Mõisted ja terminid

Keelekaride keskelt

Uusi raamatuid

1/2008

XV õiguskeelepäev

4/2007

Keelenõuanne

Tõlkeküsimusi

Õiguskeele ajaloost

Lugemissoovitus

3/2007

Keelepoliitika

Tõlkeküsimusi

Keele- ja terminoloogiaküsimusi

2/2007

Mõisted ja terminid

Keelenõuanne

Tõlkeprobleeme

Arvamusi ja kommentaare

1/2007

Viimati uuendatud 20.06.2024