Õigusloomejuristide koolitamine

Õigusloomejurist on eelnõu juriidilist kvaliteeti kontrolliv jurist (õigusosakonnaga ministeeriumis õigusosakonna jurist).

Õigusloomejuristide koolitamiseks on ellu kutsutud Õigusloomeakadeemia. Õigusloomeakadeemias korraldatakse Justiitsministeeriumi juhtimisel koolitusi selleks, et laiemalt ja terviklikumalt arendada õigusloomejuristide erialaseid oskusi ning soodustada omavahelist suhtlemist.

Koolituste sihtrühmaks on ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid, põhiseaduslikes institutsioonides (Riigikogu Kantselei, Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei) õigusloomega kokku puutuvad juristid. Vabade kohtade korral kaasatakse koolitustesse õigusloomes osalevad ministeeriumide sisuosakondade juristid.

Koolituste teemad kinnitab õigusloomejuhtide ümarlaud.

2021. aastal toimuvad õigusloomeakadeemia järgmised koolitused:

  • Korrakaitseõigus ja hädaolukorra seadus
  • Põhiseaduspärasuse kontrollimine
  • Koostöö ja läbirääkimise, sealhulgas konfliktide ja vastasseisude lahendamise oskuste arendamine                                            
  • Poliitikakujundamise protsessis osalemine, argumenteerimine, veenva esinemise ja esitlusoskuse arendamine

Koolitusi aitab korraldada Tartu Ülikool. Varasemate koolituste materjalid leiad lehe lõpust. 

Õigusloomekonverentsid

Õigusloomejuristidele ja eelnõude keeletoimetajatele korraldatakse õigusloojate konverentsi ja õiguskeelepäeva. Need toimuvad vaheldumisi üle aasta sügiseti. Esimene õigusloojate konverents peeti 2015. aastal.  

Õiguskeelepäeva traditsioon on pikem. Esimene kohtumine toimus 1995. aastal ning 2020. aastal toimus juba XXVII õiguskeelepäev. 

2017. aastal kogunesid Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumise ajal parema õigusloome direktorid Tallinnas, et arutada õigusloome kvaliteediga seonduvaid küsimusi.

Õigusloomejuhtide ümarlaud

Õigusloomejuhtide ümarlaud koguneb septembrist maini kord kuus. Ümarlaud koondab ministeeriumide, Riigikantselei ja õigusloomeprotsessiga seotud põhiseaduslike institutsioonide õigusloomejuhte, et tutvustada üksteisele oma valdkonda ning anda ülevaade kavandatavatest õigusloomealgatustest.

Ümarlauale on kutsutud esinema ka praktikuid ja õigusteadlasi. Ümarlaua ülesanne on muu hulgas kinnitada õigusloomejuristide koolituste teemad. Ümarlaua põhieesmärk luua soodsad tingimused asutustevaheliseks sujuvamaks koostööks

Seotud dokumendid

Viimati uuendatud 30.11.2021