Revisjonid

Justiitsministeerium viib projekte „Õiguse revisjon“ ja „Õigusloome arendamine“ ellu riigisekretäri 19.12.2014 käskkirja nr 42 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“ alusel. Tegevuste eesmärk on arukas õigusloome revideeritud valdkondades ja kvaliteetsem õigusloome kujundamine.
Euroopa Sotsiaalfond

Projektide rakendusasutus on riigikantselei ja rakendusüksus on rahandusministeerium.

Projekt „Õiguse revisjon“ kestab 01.04.2014–31.12.2021

Projekt „Õigusloome arendamine“ kestab 01.05.2014–31.12.2021 (õigusloomejuristide koolitused) ja 01.01.2015–31.12.2021 (õppereisid, sh konverentsid, seminarid vms üritused)

Projektide eelarve: projekti „Õiguse revisjon“ eelarve on 1 455 525 eurot (85% Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, 15% riiklik kaasfinantseering) ja projekti „Õigusloome arendamine“ eelarve on 375 029 eurot (85% Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, 4,49% riiklik kaasfinantseering, 10,51% omafinantseering).

Projektijuht: Annika Leevand, [email protected], 620 8236

Viimati uuendatud 11.11.2021