Riigi koosloome keskkond

Riigi koosloome keskkond on Justiitsministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu Kantselei koostöös loodav IT-lahendus, mis peaks tulevikus koondama Eesti elu mõjutava õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta ja katma kogu õigusakti loomekaare kuni Riigi Teatajas avaldamiseni.

Avaliku sektori innovatsiooni programmist tuule tiibadesse saanud koosloome keskkond koosneb kahest osast:

  • kinnine töökeskkond, kus saab erinevate akti liikide jaoks kohandatud ühtsete mallide ja tööriistadega materjale ette valmistada
  • avalik vaade, mis võimaldab osalust õigusloomes ja annab selge pildi õigusloomeprotsessi kõigist etappidest koos avalike materjalidega.

Projektiga soovitakse saavutada muutust senises töökultuuris selliselt, et suurem rõhk oleks koosloomel ja avatusel.

Uus keskkond annab poliitikakujundajale suurepärased võimalused ühes keskkonnas algatusi luua ja mitme osapoolega samaaegselt sama versiooniga tööd teha. Koostöö varasemas õigusloome etapis aitab vähendada mahukaid muutusi ja asjatut tehnilist tööd hiljem. Edaspidi ei tule algatusega seonduvat teavet otsida erinevatest infosüsteemidest, vaid see asub ühes kohas, kus kogu protsess on algusest lõpuni ülevaatlikult jälgitav.

Koosloome keskkonna peamised eesmärgid ongi läbipaistvam õigusloome, parem õigusloome kvaliteet, vastandumise ja tehnilise töö vähendamine. Hetkel on jõutud piloteerimise faasi. See tähendab, et justiitsministeerium kirjutab uues töökeskkonnas esimest eelnõu ja väljatöötamise kavatsust.

Lisainfo:

Karmen Vilms
projektijuht
[email protected]

Riigi koosloome keskkonna teekaart

Viimati uuendatud 12.09.2022