Varem lõppenud revisjonid

Suurema selguse ja süsteemsuse loomiseks õiguskorras on Mandri-Euroopa õigusperekonda kuuluvates riikides kasutatud kodifitseerimist. Kodifitseerimise mõte seisneb eeskätt õiguskindluse ja selguse loomises, muutes regulatsiooni leidmise õiguse rakendajale lihtsamaks ja andes samal ajal ülevaatlikuma pildi sellest, mis on kehtiv õigus. Kodifitseerimine hõlmab ka juba kehtiva seadustiku või seaduste põhjalikku, sisulist ja süsteemset analüüsi, ühtlustamist ja ajakohastamist ehk revisjoni. Siit lehelt leiad ülevaate revisjonidest, mis on justiitsministeeriumi haldusalas viimastel aastatel lõppenud.

Valitsemis- ja halduskorraldusõiguse revisjon

Õiguse revisjoni projekti raames on läbi viidud valitsemis- ja halduskorraldusõiguse revisjoni ettevalmistav etapp, mille tulemusel on valminud lähteülesanne:

Lähteülesanne on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 05.04.2017. a kabinetiistungil. Valitsemis- ja halduskorraldusõiguse revisjon viiakse edaspidi läbi projektiväliselt justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja riigikantselei koostöös.

Riigikaitseõiguse revisjon

Riigikaitseõiguse revisjoni raames on valminud riigikaitseseaduse eelnõu ja seletuskiri. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist ja Riigikogu kodulehelt 112 SE.

Riigikaitseõiguse revisjoni töörühm ja komisjon

Töörühm teeb revisjonis sisulist tööd (õigusanalüüsid, mõjude analüüsid), et töötada välja seaduse eelnõu ja seletuskiri koos kõigi selle juurde kuulutavate materjalidega.

 • Margit Gross – töörühma juht
 • OÜ Content Providers (ekspert Paloma Krõõt Tupay) – töörühma liige
 • Martin Hirvoja – töörühma liige
 • Eneken Kost – töörühma liige
 • Martti Peetsalu – töörühma liige
 • Peeter Papstel – töörühma liige
 • Marion Mets – töörühma liige
 • Chris Eljas – töörühma liige
 • Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co (ekspert Toomas Pikamäe) – töörühma liige

 • Kristi Aule Parmas – töörühma liige

 • Eerik Heldna – töörühma liige

 • PrioriLaw OÜ eksperdid Alexander Lott ja Kati Jakobson-Lott – töörühma liikmed, mõjude hindamine

Revisjoni komisjon arutab töörühma töö tulemusi ja teeb oma eksperditeadmiste põhjal soovitusi edasiseks.

 • Kai Härmand – komisjoni juht (justiitsministeerium)
 • Illimar Pärnamägi – komisjoni juhi asendusliige (justiitsministeerium)
 • Priit Post – komisjoni põhiliige (justiitsministeerium)
 • Erki Kodar – komisjoni põhiliige (kaitseministeerium)
 • Ragnar Kass – komisjoni põhiliige (siseministeerium)
 • Raigo Uukkivi – komisjoni põhiliige (rahandusministeerium)
 • Nele Nisu – komisjoni põhiliige (sotsiaalministeerium)
 • Mari Hõbemäe – komisjoni põhiliige (maaeluministeerium)
 • Kersti Maurer – komisjoni põhiliige (riigikantselei)
 • Erkki Sven Margna  – komisjoni põhiliige (õiguskantsleri kantselei)
 • Mait Palts – komisjoni põhiliige (kaubandus-tööstuskoda)
 • Rene Värk – komisjoni põhiliige (Tartu ülikool, volitused peatatud 24.10.2016–30.04.2017)
 • Andres Parmas – komisjoni põhiliige (Tallinna ringkonnakohus)
 • Daimar Liiv – komisjoni põhiliige (Tallinna halduskohus)
 • Vootele Hansen – komisjoni põhiliige (MTÜ Inimõiguste Instituut)
 • Ramon Loik – komisjoni põhiliige (sisekaitseakadeemia)
 • Märt Rask – komisjoni põhiliige (advokaadibüroo RASK)
 • Johannes Kert – komisjoni põhiliige (riigikogu)
 • Kaido Pihlakas – komisjoni põhiliige (emeriitadvokaat) 
ALT

Ettevalmistav etapp

Riigikaitseõiguse lähteülesande koostamisel on lähtutud riigikaitseseaduse eelnõu menetluse käigus esitatud ettepanekutest ja märkustest ning nendest ettepanekutest, mis esitati riigikantselei kokku kutsutud ministeeriumide esindajate ümarlaual. 

Lähteülesanne sisaldab revisjoni vajadust ja võimalikku ulatust, analüüsivaldkondi ning üldist tegevuskava:

Laiapindse riigikaitse õigusliku regulatsiooni lähteülesanne sai tegevuskava koostamise sisendiks:

Riigikaitseõiguse revisjoni valminud materjalid

Viimati uuendatud 01.02.2024