Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm

Õigusloomejuristi järelkasvuprogrammis osaledes on Sul kaalukas roll Eesti õigusloome arendamisel ning võimalus õppida oma ala tippspetsialistidelt. 3000 eurose stipendiumiga programmi viib läbi Justiitsministeerium koostöös Riigikantselei, Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei ning teiste ministeeriumidega.

Õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi neljas lend lõpetas programmi 2024. aasta maikuus. Stipendiumiprogrammi lõpetasid:

Laureen Hansmer

Markus Ühtigi

Kirke Klaarika Kristina Kuimet

Kaarin Piiskoppel

Linda Vaher

Järelkasvuprogrammis osalevad õigusteaduse bakalaureuseõppe kolmanda aasta või magistriõppe üliõpilased. Samuti õigusteaduse bakalaureuse- või magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud, kes ei tööta ega ole töötanud õigusloomejuristina.

  • Programm vältas 2023. aasta oktoobrist kuni 2024. aasta märtsini.
  • Stipendiaadid läbisid kokku 14 praktikanädalat programmis osalevates asutustes, eelkõige ministeeriumides, aga ka Riigikantseleis, Riigikogus ja Vabariigi Presidendi Kantseleis. 
  • Praktikaperioodidel maksti praktikandile stipendiumi kokku 3000 eurot. Esimese etapi läbimise eest 600, teise etapi eest 1000 ning kolmanda etapi läbimise järel tasutakse 1400 eurot.

Stipendiumi saaja läbib praktikanädalad kolmes etapis:

  • eelnõude koostamise praktika – kokku üheksa nädalat kuni kahes stipendiumiprogrammis osalevas ministeeriumis;
  • eelnõude menetlemise praktika esimene etapp – kolm nädalat Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talituses;
  • eelnõude menetlemise praktika teine etapp – üldjuhul üks nädal Riigikantseleis, üks nädal Riigikogus ja üks nädal Vabariigi Presidendi Kantseleis. 

Igale stipendiaadile koostatakse individuaalne arenguprogramm, milles pannakse paika praktikanädalate täpne ajakava, vastuvõtvad asutused, juhendajad ja oodatavad õpiväljundid. Praktikanädalad saab läbida järjest või jaotada stipendiumiprogrammi perioodile. 

Varasemad stipendiumiprogrammid

Õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi viib Justiitsministeerium läbi neljandat korda. Viimased programmid viidi läbi aastatel 2015-2016 ning 2018-2019. 

Mul on ääretult hea meel, et ma stipendiumiprogrammi kandideerisin ja valituks osutusin. Kuigi minu ootused piirdusid alguses just karistus- ja kriminaalõiguse valdkondades toimetamisega, siis programm on mulle pakkunud sellest palju enamat. Programmist saadud teadmisi kannan endaga kindlasti kaasas ka edaspidi ja ehk on see isegi pannud mind õigusloomet teise pilguga vaatama. See tähendab, et vaid praktika käigus saab selgeks, kuidas tegelikkuses asjad käivad ning milline töö ühe eelnõuga kaasneb. 

Laureen Hansmer, stipendiumiprogrammi vilistlane

Enne praktikaprogrammi oli mul õigusloomejuristi tööst vaid mõningane teoreetiline ettekujutus ning selle osas, milline näeb välja igapäev, mul tegelikult aimu polnud. Mul on rõõm, et juba praeguseks võiksin oluliselt kindlamalt nimetatut kirjeldada. Mis aga kahtlemata õigusloomejuristi töö puhul muljet avaldanud on – valmisolek viia end kiiresti ja põhjalikult kurssi erinevate valdkondade ja teemadega. Näiteks selleks, et mõista teatud eelnõu sisu ja kontrollida selle juriidilist kvaliteeti, võib vajalik olla mitmete teiste õigusaktide, seletuskirjade või statistikaga tutvumine ning sealjuures ei saa taganeda põhjusel, et mõni valdkond kõige mugavam või huvitavam pole. Küllaltki suur üllatus oli ka see, milline töö ja vaev on tegelikult kasvõi pealtnäha formaalse seadusemuudatuse taga. Sellise protsessi keerukust ei ole, vähemalt minu hinnangul, võimalik mõista ilma selles ise osalemata.

Markus Ühtigi, stipendiumiprogrammi vilistlane

Võin täiesti ausalt öelda, et programm on raske, kuid väga kasulik, huvitav ja ainulaadne. Selle jooksul ei õpita mitte ainult õigusloomejuristile kasulikke oskusi, vaid omandatakse mis tahes eriala juristile edasiviivaid ja vajalikke teadmisi. Pealegi, kui paljud advokaadid teavad seadusloome üksikasju või omavad tutvusi ringkondades, millest paljud isegi kuulnud pole? Võin kinnitada, et tegemist on kvaliteedimärgisega iga võimaliku juristielukutse puhul. Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm on uks tulevikku! 


Käddi Tammiku, stipendiumiprogrammi vilistlane, õigusloomejurist

Atraktiivne tööandja 2023 õigustudengite arvestuses

Viimati uuendatud 10.05.2024