Kriminaalõiguse stipendiumiprogramm

Kriminaalõiguse stipendiumiprogrammi eesmärk on toetada kriminaalvaldkonna juristide järelkasvu. 3000 eurose stipendiumiga programmi viib läbi justiitsministeerium koostöös riigiprokuratuuri, Harju maakohtu, Tartu maakohtu ja advokatuuriga.
 • Programmi teine lend alustas 2023. aasta juunis ja see peab olema läbitud hiljemalt 2024. aasta augustiks.

 • Praktikakohtade olemasolu tagab justiitsministeerium. Praktikakohad tagatakse Tallinnas, aga võimalusel võetakse arvesse praktikandi soovi läbida praktika mujal Eestis.

 • Praktikaperioodidel makstakse praktikandile stipendiumi kolme praktika eest kokku 3000 eurot. Esimese praktika eest 600, teise praktika eest 1000 ning kolmanda praktika läbimise järel tasutakse 1400 eurot.

Kõikide programmis osalemise tingimustega tutvu siin. 

Kandideerimiseks on vajalik esitada:

 • CV;
 • väljavõte hinnetest ja õppeasutuse kinnitus õppimise/õpingute lõpetamise kohta või haridust tõendav dokument;

 • visioon praktikakavast (millal on võimalik kohustuslikud praktikad läbida ning kas asutuste järjekorra osas on eelistusi);

 • motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülge), milles tuli muu hulgas kajastada:
  • programmis osalemise eesmärki ja karjäärihuvi süüteomenetluse valdkonnas;
  • ootuseid programmile praktikakohtade kaupa;
  • mis on Eestis kriminaalõiguse valdkonnas hästi ja mis vajaks parandamist.
 • arutlus (kuni 2 A4 lk) ühel valitud teemadest:
  • „Privaatsusõigus vs kuritegevuse vastane võitlus“;
  • „Mida ja millise karistusõigusega saavutada?“;
  • „Menetlusõigused ja nende kuritarvitamine“.
    

Stipendiumiprogrammi lõpetajad 2023. aastal

 • Aleksandra Jürgenson

 • Andor Aland

 • Keio Laht

 • Kevin Reim

 • Merlin Matson

 • Rebecca Marie Kiibus

 • Richard Robin Paukso

KANDIDEERIMA ON OODATUD ÕIGUSTEADUSE BAKALAUREUSEÕPPE II-III AASTA JA MAGISTRIÕPPE TUDENGID, AGA KA NIMETATUD KRAADI OMANDANUD INIMESED.

EELMISEL AASTAL KANDIDEERIS PROGRAMMI ÜLE 30 ÕIGUSTUDENGI.

Viimati uuendatud 15.11.2023