Tere tulemast konverentsile Haldusmenetlus 20

Eesti haldusõigusel on sel aastal pidulik juubel - 1. jaanuaril 2022 möödus 20 aastat haldusmenetluse seaduse jõustumisest.

Sama kaua on kehtinud veel teisedki olulised haldusõiguse regulatsioonid nagu asendustäitmise ja sunniraha seadus ning riigivastutuse seadus. Sündmuse tähistamiseks korraldab justiitsministeerium koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikohtuga 26.-27. mail 2022 ministeeriumide ühishoones haldusõigusele pühendatud konverentsi. Konverents võtab vaatluse alla mitte üksnes haldusmenetluse seaduse, vaid ka teised haldusõiguse üldosa valdkonnad ning korrakaitseõiguse. Valdkonna ekspertide kaasabil arutame haldusõigusega seonduvaid arenguid ja probleemkohti, näiteks koroonakriisi väljakutseid, digiarengut, proaktiivse haldusõiguse tulemist, haldusõigusreformi ajalugu ja riigihalduse tulevikku.

Aitäh, et osalesid!

PROGRAMM

26.MAI

9.00-10.00       Kogunemine
                         
 Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1, Tamme saal

10.00-10.30     Avamine ja tervitused
                           Maris Lauri, justiitsminister
                           Villu Kõve, Riigikohtu esimees
                           Ülle Madise, õiguskantsler

10.30-11.30     Avapaneel „Haldusmenetluse seaduse tulemine“
                           Paneel: Heiki Loot, riigikohtunik
                           Ülle Madise, õiguskantsler
                           Priit Kama, Harju Maakohtu kohtunik
                           Moderaator: Priidu Pärna, notar, endine justiitsministeeriumi
                           kantsler ja õigusloome talituse asekantsler

11.30-12.30      Lõuna

12.30-14.00     „Seadusereservatsiooni põhimõte tänases haldusõiguses“
                            Moderaator: Allar Jõks, vandeadvokaat
                            endine õiguskantsler

                           Ettekanne: „Seadusereservatsiooni põhimõte – aeg (taas kord)
                           võtta tõsiselt“

                           Ettekandja: Andra Laurand, justiitsministeeriumi õiguspoliitika
                           osakonna avaliku õiguse talituse nõunik

                           Ettekanne: „Seadusandja tervisekriisis“
                           Ettekandja: Sander Põllumäe, Kaitseministeeriumi õigusloome
                           nõunik

                           Ettekanne: „Seadusereservatsioon põhimõte
                           ja andmekaitse“

                           Ettekandja: Monika Mikiver,               
                           justiitsministeerium õiguspoliitika 
                           osakonna avaliku õiguse talituse nõunik

                           Diskussioon

14.00-14.30      Kohvipaus

14.30-16.00      „Vana probleem uues kuues: üldkorraldus vs määrus
                            koroonakriisi kontekstis“

                            Moderaator: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

                            Ettekanne: „Üldkorraldus kriisiajal“
                            Ettekandja: Helen Kranich, justiitsministeeriumi õiguspoliitika
                            osakonna avaliku õiguse talituse nõunik

                            Ettekanne: „Eesti valikutest üldkorralduse mõistega seoses“
                            Ettekandja: Liina Lust-Vedder, Õiguskantsleri Kantselei
                            vanemnõunik

                            Ettekanne: Üldkorraldusest määruseks ja vastupidi?
                            Ettekandja: Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

                            Diskussioon

16.00-16.15      Paus

16.15-17.45      „Kas tulevik on nähtamatu haldusmenetluse päralt? E-riigi
                            võimalused“

                            Moderaator: Mirjam Rannula, Majandus- ja               
                            Kommunikatsiooni- 
                            ministeeriumi digiriigi arengu osakonna IT õiguse
                            valdkonnajuht

                            Ettekanne: "Hüvasti - taotlus ja menetlemine. Tere tulemast  -
                            proaktiivsed teenused, sündmusteenused ja virtuaalne
                            assistent "bürokratt"!"

                            Ettekandja: Kaili Tamm, majandus- ja
                             kommunikatsiooniministeeriumi
                            digiriigi arengu osakonna teenuste valdkonnajuht

                            Ettekanne: „Automatiseeritud haldusaktid praktikas –
                            metsateatis. Kuidas siduda omavahel IT ja HMS?“

                            Ettekandja: Jaanus Kala, Keskkonnaameti metsaosakonna
                            nõunik

                            Ettekanne: „Proaktiivne ja automatiseeritud haldus – kas
                            andmekaitse ja põhiõigused takistavad?“

                            Ettekandja: Maris Juha, endine Andmekaitse Inspektsiooni
                            järelevalvedirektor

                            Diskussion

18.00-20.00       Furšett

PROGRAMM

27.MAI

9.00-9.30              Hommikukohv

9.30-11.00          „Riigivastutus – kas riik vastutab piisavalt?“
                              Moderaator: Ene Andresen, Riigikohtu 
                              nõunik

                              Ettekanne: „Riigivastutus ja n-ö viimase lüli kohtupraktika“
                              Ettekandja: Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik

                              Ettekanne: „Uued väljakutsed - riigivastutus automatiseeritud   
                              haldusmenetluses?“

                              Ettekandja: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

                              Ettekanne: „Riik vastutab – kas päriselt ja piisavalt? 20. aasta
                              arengud: sooviti üht ja saadi …“

                              Ettekandja: Kaspar Lind, vandeadvokaat

                              Diskussioon

11.00-11.30       Kohvipaus

11.30-13.00       „Ametiabi, haldusjärelevalve ja haldusorganite koostöö“
                             Moderaator: Margit Gross, Kaitseministeeriumi
                             õigus- ja haldusküsimuste asekantsler

                             Ettekanne: „Ametiabi regulatsioon – kas aeg muuta?“
                             Ettekandja: Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku
                             instituudi õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor

                             Ettekanne: „Haldusjärelevalve – aktuaalsed probleemid“
                             Ettekandja: Mari Käbi, Siseministeeriumi rahvastiku
                             toimingute osakonna nõunik

                             Ettekanne: „Koroonakriis ja haldusorganite koostöö“
                             Ettekandja: Aare Hõbe, PPA õigusbüroo juht

                             Diskussioon

13.00-14.00        Lõuna

14.00-15.30        „Korrakaitse ja haldustäide"
                              Moderaator: Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu
                              kohtunik


                              Ettekanne: „Ohu ennetamine – võõrkeha
                              korrakaitseseaduses?“

                              Ettekandja: Mait Laaring, Riigikohtu nõunik

                              Ettekanne: „Korrakaitseseaduse § 28 lg 1 – ettekirjutusvolitus
                              kõigile ja kõigele“

                              Ettekandja: Janar Jäätma, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik

                              Ettekanne: „Sunniraha – kas alati efektiivne
                              sunnivahend? Andmekaitse Inspektsiooni kogemused“

                              Ettekandja: Liisa Ojangu, Andmekaitse
                              Inspektsiooni õigusnõunik

                              Diskussioon

15.30-15.45         Paus

15.45-16.45         Lõpupaneel „Qua vadis HMS ja Co? Riigihalduse tulevik“
                               Moderaator: Heddi Lutterus, justiitsministeeriumi asekantsler

                               Paneel:
                               Egon Veermäe, endine Maksu- ja
                              Tolliameti peadirektori asetäitja
                               ning endine Sotsiaalkindlustusameti juht

                               Maarjo Mändmaa, Sotsiaalministeeriumi kantsler
                               Tõnis Saar, justiitsministeeriumi kantsler

                                Diskussioon

Lisainfo ja kontakt

Kirke Härma-Tamme

Sekretär-asjaajaja

Asukoht ja parkimisinfo

Konverents toimub ministeeriumide ühishoone 1. korruse Tamme saalis

Aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn

Ministeeriumide ühishoone asub kesklinnas tasulises parkimistsoonis. Parkida on võimalik Väike-Ameerika tänaval tasulises tsoonis või Suur-Ameerika 14 tasulises parklas. 

Viimati uuendatud 27.05.2022