Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Justiitsministeeriumi vabakutsete talitus ootab oma meeskonda

ÕIGUSABI NÕUNIKKU,

kelle põhiline ülesanne on on riigi toetatava õigusabi valdkonna arendamine ja järelevalve, sh valdkonna piires õigusaktide ja nende muudatuste ettevalmistamine. Samuti aitab ta panustada valdkonna korraldamiseks vajaliku veebilehe arendamisse.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 5. aprillil 2023. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata e-aadressile [email protected] märksõnaga "õigusabi nõunik". Küsi lisaks telefonil 620 8132.
 

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond ootab oma meeskonda

ÕIGUSAKTIDE MÕJUANALÜÜSI NÕUNIKKU, 

kelle ülesanded on koordineerida Eestis õigusaktide kvaliteeti tõstva mõjuanalüüside süsteemi, koostada õiguspoliitika osakonna kavandatavate seaduseelnõude mõjuanalüüse, teha teiste ministeeriumite koostatud seaduseelnõude mõjuanalüüside kohta ettepanekuid ja anda neile tagasisidet. Samuti avaneb nõunikul võimalus korraldada ministeeriumi valitsemisalas õiguspoliitika valdkonna uuringuid, analüüsida nende tulemusi, teha koolitusi ning panustada Riigi koosloome keskkonna arendamisse.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 30. märtsil 2023. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata e-aadressile [email protected] märksõnaga "ÕKT nõunik". Kandideerida saab ka personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Küsi lisaks telefonil 620 8131.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

  Praktikaprogramm

  Järgmise praktikaprogrammi konkurss on tulekul 2023. aasta kevadel.

  Kui soovid tulla meile praktikale varem, kirjuta meile oma soovist julgesti aadressile [email protected]. Püüame leida Sulle sobiva praktikavõimaluse justiitsministeeriumis!

  Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse tudengid, kes soovivad saada teadmisi ning ülevaadet justiitsministeeriumi põnevast tegevusvaldkonnast.

  Praktikakonkursse korraldame kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

  Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal- või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

  Justiitsministeerium on loonud ka KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI.

  3000 € suuruse stipendiumiga programmi eesmärk on soodustada kriminaalõiguse juristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut kriminaalõiguse valdkonnas. Stipendiumiprogrammi korraldab Justiitsministeerium koostöös Riigiprokuratuuri, Harju Maakohtu ja Eesti Advokatuuriga.

  Programmi kohta leiad rohkem teavet siit.

  „Praktika Justiitsministeeriumis on ideaalne neile, kes soovivad panustada meie õigussüsteemi paremaks muutmisse ning istuda seaduste loomisel esimeses reas. Samuti on see silmapaistev võimalus tutvuda oma valdkonna parimate spetsialistidega; tegeleda erinevate keeruliste, kuid samuti põnevate kaasustega; osaleda rahvusvahelises koostöös; koostada arvamusi Euroopa Inimõiguste Kohtule; koostada seaduste muutmise eelnõusid ning nõustada eri riigisisesed ametid ja teised ministeeriume. Lühidalt öeldes võib Justiitsministeeriumis praktika vältel eelnevalt umbses loenguruumis omandatud teadmised ja oskused panna proovile väga sõbralikus ja inspireerivas keskkonnas.“

  Igor Aleksin, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse praktikant 2022. aastal

  Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

  „Lugesin Rait Maruste Juridicas avaldatud artiklit „Martensi klausli idee mõjust tänapäevasele riigi- ja karistusõigusele“ ning see seadis minu hinnangu praktika kohta kõige paremini sõnadesse. Oma artiklis ta selgitab, et printsiipide ja väärtuste abstraktne sisu, kattuvus ja kohatine vastuolulisus võimaldavad huvidele vastavat ning ka meelevaldset tõlgendamist ja kasutamist. See väljendab minu arvates kõige paremini seda, mis võib vahel sellisel n-ö praktilisel tööl kaduma minna. Näiteks, töötades kohtutäituri büroos, olin tihti kinni pelgalt töö praktilises sooritamises ning tihti võis vajuda unustusse selle taga seisev seaduse sügavam mõte.

  Edasi aga väljendab härra Maruste, et nende põhimõtete mõistmine ja õige rakendamine eeldab selget väärtusskaalat, head õigusfilosoofia, teooria ja normihierarhia tundmist. Kuid nõrga teoreetilise ettevalmistuse, piiratud ilmanägemise, moraalidefitsiidi ja emotsionaalse mõtlemise korral või populismist pimestatult võib jõuda JOKK-meetodini ja kergesti ohverdada kõrgemad väärtused väiksematele, väärtusjurisprudentsi õigusformalismile ja kitsale positivismile. Ja sellest lõigust tulenebki täiuslikult see, mille osaks ma sain Justiitsministeeriumis praktikat läbides — vaatamata Villu Kõve kriitikale õigushariduse või ka õiguspraktikute kvaliteedi kohta, on siiski olemas koht, kus inimesed ei ole nõrga teoreetilise ettevalmistusega ning mõistavad õiguse põhimõtteid ning nende õiget rakendamist. 

  Sellest tulenevalt tahaksin tulevastele praktikantidele südamele panna, et isegi, kui juhendaja näpunäited või suunised tunduvad vahel esmapilgul ehk ebameeldiva ning liigse kritikaanlusena, siis just eelöeldu tõttu tasub seda kriitikat rõõmsalt vastu võtta ning järgida. Just säärane praktika läbimine selliste inimeste juhendamisel viibki kvaliteetse ning õige õiguse praktiseerimiseni.“

  — Victoria Tamme, justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse praktikant 2022. aastal

  Loe ka varasemate praktikantide kogemusest.

  Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

  Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse juhataja Mari Saarniit