Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Avaliku õiguse talitus otsib oma meeskonda:

 • Nõunikku (5.12.2022)

Sinu peamiseks väljakutseks on on riigi õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine riigi- ja haldusõiguse valdkonnas. 

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitus otsib oma meeskonda:

 • Nõunikku (5.12.2022)

Sinu peamiseks väljakutseks on õigusloome koordineerimine konkurentsiõiguse valdkonnas. Samuti on sul võimalus osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh EL ja muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Õigusloome korralduse talitus otsib oma meeskonda:

 • Nõunikku (8.12.2022)

Sinu peamiseks väljakutseks on justiitsministeeriumi õigusloome kvaliteedi parandamine. Sinu ülesanneteks on kooskõlastamiseks esitatud seaduseelnõude väljatöötamiskavatsuste, seaduseelnõude ja riigikogu otsuste eelnõude juriidiline ja normitehniline analüüs ning koondarvamuse koostamine. Lisaks analüüside koostamine, ettepanekute tegemine ning koolituste läbiviimine ja osalemine õigusloomealastes töö- ja eksperdirühmades.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Eraõiguse talitus otsib oma meeskonda:

 • Nõunikku (2.12.2022)

Sinu väljakutseks on koordineerida õigusloomet maksejõuetusõiguse valdkonnas, osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides ning analüüsida rahvusvahelist ja Euroopa Liidu õigust oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Kriminaalpoliitika osakond otsib oma meeskonda:

 • Projektijuhti (5.12.2022)

Sinu peamisteks ülesanneteks on taastava õiguse kontseptsiooni elluviimise toetamine. Sul on võimalus koostada tegevuskava Euroopa Nõukogu Veneetsia deklaratsiooni tegevuste täitmiseks Eestis, sh ürituste korraldamine. Sinu rolliks on ka kohaliku tasandi koostöömudeli väljatöötamine ning selleks vajalike läbirääkimiste pidamine partneritega.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

  Praktikaprogramm

  Algas kandideerimine 2022. aasta talvistele praktikakohtadele:

  • õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talitusse;
  • justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talitusse, Riigi Teataja;
  • talitusse ja vabakutsete talitusse;
  • kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talitusse;
  • vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitusse.

  Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse tudengid, kes soovivad saada teadmisi ning ülevaadet justiitsministeeriumi põnevast tegevusvaldkonnast.

  Konkurss kestab 28. novembrini. Kokku pakume praktikakohti kaheksale tudengile.

  Loe praktikapakkumise kohta lähemalt SIIT. Küsimuste korral kirjuta meile e-posti aadressile [email protected].

  Justiitsministeerium korraldab praktikakonkursse kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

  Justiitsministeerium on loonud ka KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI.

  3000€ suuruse stipendiumiga programmi eesmärgiks on soodustada kriminaalõiguse juristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut kriminaalõiguse valdkonnas. Stipendiumiprogrammi viib läbi Justiitsministeerium koostöös Riigiprokuratuuri, Harju Maakohtu ja Eesti Advokatuuriga.

  Programmi kohta leiad rohkem infot kodulehel.

  „Praktika Justiitsministeeriumis on ideaalne neile, kes soovivad panustada meie õigussüsteemi paremaks muutmisse ning istuda seaduste loomisel esimeses reas. Samuti on see silmapaistev võimalus tutvuda oma valdkonna parimate spetsialistidega; tegeleda erinevate keeruliste, kuid samuti põnevate kaasustega; osaleda rahvusvahelises koostöös; koostada arvamusi Euroopa Inimõiguste Kohtule; koostada seaduste muutmise eelnõusid ning nõustada eri riigisisesed ametid ja teised ministeeriume. Lühidalt öeldes võib Justiitsministeeriumis praktika vältel eelnevalt umbses loenguruumis omandatud teadmised ja oskused panna proovile väga sõbralikus ja inspireerivas keskkonnas.“

  Igor Aleksin, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse praktikant 2022. aastal

  Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

  „Lugesin Rait Maruste Juridicas avaldatud artiklit „Martensi klausli idee mõjust tänapäevasele riigi- ja karistusõigusele“ ning see seadis minu hinnangu praktika kohta kõige paremini sõnadesse. Oma artiklis ta selgitab, et printsiipide ja väärtuste abstraktne sisu, kattuvus ja kohatine vastuolulisus võimaldavad huvidele vastavat ning ka meelevaldset tõlgendamist ja kasutamist. See väljendab minu arvates kõige paremini seda, mis võib vahel sellisel n-ö praktilisel tööl kaduma minna. Näiteks, töötades kohtutäituri büroos, olin tihti kinni pelgalt töö praktilises sooritamises ning tihti võis vajuda unustusse selle taga seisev seaduse sügavam mõte.

  Edasi aga väljendab härra Maruste, et nende põhimõtete mõistmine ja õige rakendamine eeldab selget väärtusskaalat, head õigusfilosoofia, teooria ja normihierarhia tundmist. Kuid nõrga teoreetilise ettevalmistuse, piiratud ilmanägemise, moraalidefitsiidi ja emotsionaalse mõtlemise korral või populismist pimestatult võib jõuda JOKK-meetodini ja kergesti ohverdada kõrgemad väärtused väiksematele, väärtusjurisprudentsi õigusformalismile ja kitsale positivismile. Ja sellest lõigust tulenebki täiuslikult see, mille osaks ma sain Justiitsministeeriumis praktikat läbides — vaatamata Villu Kõve kriitikale õigushariduse või ka õiguspraktikute kvaliteedi kohta, on siiski olemas koht, kus inimesed ei ole nõrga teoreetilise ettevalmistusega ning mõistavad õiguse põhimõtteid ning nende õiget rakendamist. 

  Sellest tulenevalt tahaksin tulevastele praktikantidele südamele panna, et isegi, kui juhendaja näpunäited või suunised tunduvad vahel esmapilgul ehk ebameeldiva ning liigse kritikaanlusena, siis just eelöeldu tõttu tasub seda kriitikat rõõmsalt vastu võtta ning järgida. Just säärane praktika läbimine selliste inimeste juhendamisel viibki kvaliteetse ning õige õiguse praktiseerimiseni.“

  — Victoria Tamme, justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse praktikant 2022. aastal

  Loe ka varasemate praktikantide kogemusest.

  Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

  Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse juhataja Mari Saarniit

  Viimati uuendatud 24.11.2022