Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Justiitsministeeriumi üldosakond ootab oma meeskonnaga liituma:

  • Juhtkonna assistenti (15.05.2022)

​Sinu rolliks on ministeeriumi välissuhtluse ja teenistujate välislähetusse saatmise korraldamine ning juhtkonna ja üldosakonna korrektne asjaajamine ning tehniline teenindamine.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talitus otsib oma meeskonda:

  • Nõunikku (15.05.2022)

Nõunikuna on Sinu põhiliseks ülesandeks notariaadi ja vandetõlke valdkonna korraldamine ja arendamine, järelevalve notarite ja vandetõlkide tegevuse üle ning valdkondlikus õigusloomes ja rahvusvahelises koostöös osalemine.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talitus ootab oma meeskonda:

  • Nõunikku (16.05.2022)

Sinu põhiülesanneteks on Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamine, juurdepääsu avalduste läbivaatamine ja ametlike teadaannete vormide koostamise korraldamine, järelevalve nende nõuetekohase avaldamise üle, avaldamisprotsessis seaduse volitusnormide üle arvestuse pidamine ja sellega seoses määruste kehtetuse väljaselgitamine ning rahvusvaheline koostöö.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Kuulutame välja konkursi:
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti haldusnõukogu liikme ja asendusliikme leidmiseks (24.05.2022)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on inimõiguste edendamise ja kaitse sõltumatu pädevus- ja tippkeskus. Haldusnõukogu liikmete hulka kuuluvad iga liikmesriigi poolt määratud sõltumatud isikud.

Haldusnõukogu peamisteks ülesanneteks on:
• ameti iga-aastase ja mitmeaastase tööprogrammi vastuvõtmine;
• ameti iga-aastaste tegevusaruande ja ametitegevusvaldkondadega hõlmatud põhiõiguste küsimuste aruande vastuvõtmine;
• iga-aastase eelarveprojekti ja eelarve vastuvõtmine;
• ameti teaduskomitee liikmete ametisse nimetamine ja vabastamine.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

Kohtuvasar

Praktikaprogramm

Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse tudengid, kes soovivad saada teadmisi ning ülevaadet justiitsministeeriumi tegevusvaldkonnast. Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

Justiitsministeerium korraldab praktikakonkursse kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressile [email protected].

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

Justiitsministeerium ootab kandideerima KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI.

3000€ suuruse stipendiumiga programmi eesmärgiks on soodustada kriminaalõiguse juristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut kriminaalõiguse valdkonnas. Stipendiumiprogrammi viib läbi Justiitsministeerium koostöös Riigiprokuratuuri, Harju Maakohtu ja Eesti Advokatuuriga.

Stipendiumiprogrammi kandideerimiseks tuleb esitada märgusõnaga „Kriminaalpoliitika stipendiumiprogramm“ hiljemalt 18. maiks 2022 aadressile [email protected]. Tingimuste ja nõuete kohta loe rohkem SIIT. Programmi kohta leiad rohkem infot kodulehel.

Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse juhataja Mari Saarniit

Viimati uuendatud 11.05.2022