Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Õigusloome korralduse talitus otsib oma meeskonda:

  • Nõunikku (12.08.2022)

Sinu peamisteks ülesanneteks on kooskõlastamiseks esitatud seaduseelnõude väljatöötamiskavatsuste, seaduseelnõude ja Riigikogu otsuste eelnõude juriidiline ja normitehniline analüüs ning koondarvamuse koostamine õigusloome kvaliteedi parandamiseks analüüside koostamine ja ettepanekute tegemine ning koolituste läbiviimine osalemine õigusloomealastes töö- ja eksperdirühmades.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Vabakutsete talitus otsib oma meeskonda:

  • Nõunikku (15.08.2022)

Sinu ülesandeks on riigi õigusabi valdkonna korraldamine ja arendamine, sh valdkonna piires õigusaktide ja nende muudatuste ettevalmistamine, samuti panustamine valdkonna korraldamiseks vajalike IT-süsteemide arendamisse.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Avaliku õiguse talitus otsib oma meeskonda:

  • Nõunikku (15.08.2022)

Sinu põhiülesanne on riigi õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine riigi- ja haldusõiguse valdkonnas, eeskätt haldusõiguse üldosa, korrakaitseõiguse ja halduskohtumenetluse küsimustes, sealhulgas õigusaktide ja nende rakenduspraktika analüüs, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja analüüs ja osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Analüüsitalitus otsib oma meeskonda:

  • Nõunikku (17.08.2022)

Sinu põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vägivalla ja alaealiste õigusrikkumiste ennetus, kriminaalpoliitiliste analüüside ja uuringute läbiviimine või läbiviimise korraldamine, karistusõiguse valdkonna õigusloomeks vajalik analüüs, kuritegevuse ülevaadete koostamine ning rahvusvaheline koostöö kriminaalpoliitilistes küsimustes.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Andmekaitseõiguse talitus otsib oma meeskonda:

  • Juhatajat (26.08.2022)

Sinu juhtida on andmekaitseõiguse talituse meeskonda ja korraldada talituse tööd; analüüsida isikuandmete kaitse, andmekogude, avaliku teabe ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe valdkonna arengusuundasid jne.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

  • Kahte nõunikku (26.08.2022)

Nõunike põhiülesanne on õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine andmekaitse ja avaliku teabe küsimustes, sealhulgas õigusaktide ja nende rakenduspraktika analüüs, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja analüüs ja osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh Euroopa Liidu tasandil.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitus ootab oma meeskonda

  • Nõunikku (29.08.2022)

​​​​​​​Sinu peamisteks ülesanneteks on vanglateenistuse nõustamine vangistuse täideviimise ja välismaalastest karistatutega seotud küsimustes, isikute pöördumistele vastamine, õigusaktide väljatöötamine ning kaasajastamine taasühiskonnastamise valdkonnas.

Pakkumise kohta loe rohkem SIIT.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

Kohtuvasar

Praktikaprogramm

Justiitsministeerium korraldab praktikakonkursse kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse tudengid, kes soovivad saada teadmisi ning ülevaadet justiitsministeeriumi tegevusvaldkonnast. Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressile [email protected].

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

Justiitsministeerium on loonud ka KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI.

3000€ suuruse stipendiumiga programmi eesmärgiks on soodustada kriminaalõiguse juristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut kriminaalõiguse valdkonnas. Stipendiumiprogrammi viib läbi Justiitsministeerium koostöös Riigiprokuratuuri, Harju Maakohtu ja Eesti Advokatuuriga.

Programmi kohta leiad rohkem infot kodulehel.

Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse juhataja Mari Saarniit

Viimati uuendatud 12.08.2022