13. Vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlused toimuvad 27. ja 28. juunil Väike-Maarjas

27.06.2022 | 16:36

Vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlused toimuvad juba 13. korda, et vanglaametnikud saaksid panna proovime oma erialased teadmised, sedapuhku Väike-Maarja Sisekaitseakadeemia Päästekolledži territooriumil.
    • Jaga

Vanglatöös on lisaks suurepärasele vaimsele ja füüsilise vormile olulised väga head kutsealased oskused. Kutsealaste teadmiste kontrollimiseks panevad vanglaametnikud end kord aastas proovile vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlustel.

13. korda toimuvad võistlused leiavad aset kahel päeval Väike-Maarja Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Mõõtu võetakse haldusmenetluse ülesande lahendamisel, esmaabi andmisel, laskmisel, riskihindamise koostamisel, vangide saatmisel, kambriülesande lahendamisel ja viktoriinis.

Erialased teadmised ja oskused paneb nendel kahel päeval proovile 4 meeskonda, kes esindavad Viru, Tallinna ja Tartu vanglaid ja Justiitskolledžit.

Lõpptulemused selguvad 21. juulil toimuva viktoriini järel.

Liis Lumiste

Sisekommunikatsiooni nõunik