15. vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistluse võidu pälvis Viru vangla

21.06.2024 | 08:05

Justiitsminister Madis Timpson tunnustas vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistluse võitjaid. Võistlusel keskenduti väärtuspõhiselt erialaste oskuste ja teadmiste proovile panemisele.
    • Jaga

Igal aastal panevad vanglaametnikud end proovile kutsealaste teadmiste kontrollimiseks ning täiendamiseks, samuti justiitsministeeriumi vanglate osakonna, vanglate ja vanglateenistuse kolledži vahelise koostöö edendamiseks. Tänavu oli fookuses oli inimlik suhtlus, andmepõhine lähenemine ja uuendusmeelsus, kus asjatundlikkuse kõrvalt ei puudunud ka mängulisus ja põnevus.

„Vanglaametnike seast paistab silma suurepärane vaimne ja füüsiline vorm, kus kitsas ajaraamis tullakse oskuslikult toime ka pingeliste olukordadega nii võistlustel kui igapäevatöös. Nii nagu me kogu justiitshaldusalas peame oluliseks leida lahendusi kuidas asju üha efektiivsemalt teha, teeb seda ka vanglateenistus. Läbi inimliku lähenemise otsitakse mooduseid tööprotsesside tõhustamiseks ja oma teadmiste pagasit jagatakse ka teiste riikide vanglasüsteemidele,“ räägib justiitsminister Madis Timpson.

Kutsemeisterlikkuse võistlused toimusid tänavu juba 15. korda. 14. juunil Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoones toimunud võistlusel osales igast vanglast kaks võistkonda, Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledžist üks. Mõõtu võtab ka eraldi vanglateenistuse juhi Rait Kuuse eestvedamisel kokkupandud meeskond. Kõik alad toimuvad üheaegselt ja võistkonnad hakkavad neid rotatsiooni korras läbima. See annab hea võimaluse ka kitsas ajaraamis näha kõiki võistlusalasid. Võistlusalasid on kokku 8 ja need selguvad võistluspäeva hommikul.

„Väga uhkeks teeb see, et meeskonda kaasatakse ka mittevormikandjaid tugiteenuste üksusest, näiteks personalivaldkonnast ja nende laialdased teadmised kogu teenistuse tööst on muljetavaldavad“, rääkis peakohtunik Taavi Siru.

Varimeeskonda kuulusid vanglateenistuse juht Rait Kuuse, Tartu vangla direktor Kalle Meho ja justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunikud. Nende võistlustulemused küll üldarvestusse ei läinud, aga kui möödunud aastal oli nende punktisumma 4. koha vääriline, siis tänavu toonuks nende punktiskoor koguni 1. koha.

Parima tulemuse saavutasid ilma varimeeskonna arvestuseta Viru vanglast Janar Jakovlev, Rasmus Zarubin,  Kadri Rebane, Piret Karlep, Tiit Ruuse.

 Võistlus oli kohati nii tasavägine, et teise ja kolmanda koha meeskonnad said võrdselt punkte ja alavõite. Lõpliku järjestuse väljaselgitamiseks tuli appi võtta teise koha tulemused, kus sooritusega oli üle Tartu 2 meeskond koosseisuga Taavi Merisalu, Mike-Gregor Kuus, Aive Jaani, Elina Sarapuu, Liis Kuusk.

Kolmandaks tuli Tallinn 1 tiim, kuhu kuulusid Moonika Mürk, Olga Bolmat, Ardo Õiglane, Voiteh Karnatsevitš, Merili Marksalu.

Mõõtu võeti kaheksal erineval alal, kus tuli kasutada igapäevaste tööülesannete käigus vajaminevaid oskusi ja teadmisi. Meeskonnad olid viieliikmelised ja lahendasid kõiki ülesandeid ühiselt. Meeskonnas pidi lisaks teistele vormikandjatele olema vähemalt üks kriminaalhooldusametnik ja üks relvakasutamise õigusega ametnik.

Põnevaks tegi võistluse ka see, et just igapäeva tööaspekte ja meie väärtuspõhist lähenemist oli läbivalt kõigis ülesannetes. Ülesanded nõudsid lisaks teadmistele ka „kastist välja“ mõtlemist. Päeva jooksul olid kõik meeskonnad korraga „rajal“ ja igal täistunnil asuti lahendama uut ülesannet.

Lahendati nii kaasuseid kui tehti paigutuskavasid, tehti kodukülastus kriminaalhooldusalusele ja paigaldati elektroonilise järelevalve seadmeid, taktikalises ülesandes oli täpsuslaskmine, käe-ja jalaraudade paigaldamine, keelatud esemete tuvastamine. Kuna oma otsuseid teeme me andmepõhiselt, siis oli üks ülesanne ka andmete analüüs meie mitmekülgsete juhtimislaudade kaudu. Vähemtähtis ei ole ka ametnike oskus oma tööst avalikkusele rääkida, nii tuli anda ka intervjuu ajakirjanikule. Eluosakonnas ootas võistlejaid ees keeruline juhtum, kus tuli anda ka esmaabi.

Suurema pildigalerii võistlusest leiab vanglateenistuse kodulehelt.

Liis Lumiste

Avalike suhete nõunik