2011. aastal asutati 61% osaühingutest ilma sissemakseta

05.01.2012 | 00:00

    • Jaga
E-äriregistri andmetel registreeriti 2011. aastal kokku 17 709 ettevõtjat, millest 13 062 olid osaühingud, 24 aktsiaseltsid ja 2507 füüsilisest isikust ettevõtjad ning kokku oli 2012. aasta 2. jaanuari seisuga äriregistris 160 805 registriüksust.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul oli lõppev aasta uute ettevõtjate osas edukas ning kindlasti aitas uute äride tekkimisele kaasa ka 2011. aasta algusest loodud võimalus asutada osaühing ilma sissemakseta. „Aasta jooksul registreeriti ilma sissemakseta  8023 osaühingut ehk 61 % kõigist registreeritud osaühingutest. Uute äriühingute registreerimisel oli edukaim 2011. aasta jaanuar, kui alustas 1790 ettevõtjat,“ ütles Michal.

Ministri sõnul oli lõppenud aasta igati edukas ka vabaühenduste loomisel, kuna aasta jooksul lisandus juurde 1567 ühendust, millest 1526 olid mittetulundusühingud, 39 sihtasutused ning loodi ka 2 hooneühistut. “Vabaühenduste loomisel oli edukaim kuu märts, kui loodi 168 uut ühendust ning aasta lõppedes oli mitteärilisi ühendusi registris kokku 33 490,“ täpsustas justiitsminister.

Piirkondlikult on äriühinguid enim registreeritud Harjumaal ja Tallinnas (89 656). Harjumaale ja Tallinnale järgneb Tartu maakond 32 683 registreeritud ettevõtjaga ning kolmandal kohal ettevõtjate arvult asetseb Pärnumaa 23 989 ettevõtjaga.

Tegevusaladest on enim ettevõtjaid tegelemas jae- ja hulgikaubandusega (31 102). Ettevõtjate arvukuselt järgmine valdkond on e-äriregistri andmetel kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (20 083)  ning suuruselt kolmas on põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 16 982 ettevõtjaga.

2011. aasta jooksul sai äriregistris tasuta osaühingu osakapitali või aktsiaseltsi aktsiakapitali eurodesse konverteerida ning seda võimalust kasutas kokku 36 522 ettevõtjat. 2012. aasta alguseks oli äriregistris kapital eurodes märgitud  41,6% osaühingutest ning 38% aktsiaseltsidest. Kapitali eurodesse konverteerimiste hulk kasvas aasta viimastel kuudel kordades. Kui oktoobris konverteeris kapitali eurodesse ringi 3165, siis novembris juba 5389 ning detsembris koguni 9829 ettevõtjat.

2011. aastal kustutati 8320 äriühingut ning 127vabaühendust. E-äriregistri andmetel kustutati enim äriühinguid oktoobris, kui registrist kadus 2087 ettevõtjat, kellest 1681 oli jätnud mitme aasta majandusaasta aruanded esitamata ning kustutati seetõttu. Enim vabaühendusi kustutati detsembris (18).

Kuigi miinimumkapitali nõue säilib, ei pea ettevõtlusega alustada sooviv inimene seda enam enne ühingu äriregistrisse kandmist tasuma. Osakapital tuleb sisse maksta siis, kui see on ette nähtud põhikirjas või seda nõuab ühingu majanduslik seisund.

e-Äriregistri teabesüsteem on kohtute registriosakondade andmebaasile tuginev teenus, mis koosneb äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus