30. septembril tuleb taas avalikustada kohtumised lobistidega

29.09.2021 | 09:29

29.09.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. septembril on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel taas kohustus avalikustada oma selle kvartali kohtumised lobistidega. 
    • Jaga

29.09.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. septembril on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel taas kohustus avalikustada oma selle kvartali kohtumised lobistidega.

„Väärib kordamist, et lobitöö ehk oma huvide esindamine käib demokraatlikus riigis seadusloome ja riigiasutustega suhtlemise normaalse protsessi juurde. Nii on võimalik kaasa rääkida ka neil, keda pole näiteks seaduseelnõude väljatöötamisse otseselt kaasatud. Lobistidega kohtumiste avalikustamine on oluline selleks, et suurendada asutuste töö läbipaistvust ja tõsta usaldust tehtud otsuste vastu,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. 

Justiitsministeerium tegi tagasivaate kuuele kuule, kus lobistidega kohtumisi on tulnud avalikustada. „Kardetud bürokraatia tõusu avalikustamine kaasa ei toonud. Tunnustada tuleb kõiki ministeeriume ja valitsusasutusi, kes on kohustust tublisti täitnud. Viimaste hulgas on paraku rohkem neid, kes pole kohtumisi avalikustanud. Üldjoontes on asutused oma kohtumiste info arusaadavalt esitanud. Samas tuleb siiski veel tööd teha sellega, et info oleks asutuste veebilehtedel otsijatele lihtsamini leitav ning kõigil juhtudel masinloetav. Kohtumise teema võiks olla ka alati selgelt lahti kirjutatud,“  rääkis minister Lauri.

Justiitsministri ja ministeeriumi kõrgemate ametiisikute kohtumistega on võimalik tutvuda ministeeriumi veebilehel. Kohtumised lobistidega tuleb avalikustada vähemalt kord kvartalis, kuid seda võib teha ka jooksvalt.

Kohustus tuleneb „Lobistidega suhtlemise heast tavast“, mille valitsus kiitis heaks 18. märtsil 2021.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus