Aasta lõpul nimetatakse ametisse kolm esimese astme kohtu esimeest

23.12.2015 | 09:57

2015. aastal lõppevad ametiajad Pärnu maakohtu ning Harju maakohtu esimeestel. Alates 1. veebruarist lõppeb ametiaeg ka Tartu halduskohtu esimehel, kuna ta liigub kohtunikuks teise kohtuastmesse. 
    • Jaga

2015. aastal lõppevad ametiajad Pärnu maakohtu ning Harju maakohtu esimeestel. Alates 1. veebruarist lõppeb ametiaeg ka Tartu halduskohtu esimehel, kuna ta liigub kohtunikuks teise kohtuastmesse.

Täna andis kohtute haldamise nõukoda nõusoleku justiitsministri ettepanekule nimetada kohtunik Meelis Eerik Harju maakohtu esimeheks. Meelis Eeriku kanditatuuri toetas ka Harju maakohtu üldkogu. Tema ametiaeg algab 1. jaanuaril 2016. aastal ning kestab 5 aastat.

Pärnu Maakohtu esimeheks nimetas justiitsminister uueks ametiajaks ka eelnevalt esimehe ametit pidanud kohtuniku Rubo Kikerpilli, kelle kanditatuuri toetas nii Pärnu maakohtu üldkogu, konkursikomisjon kui ka 11. detsembril kogunenud kohtute haldamise nõukoda. Rubo Kikerpilli uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2016. aastal ning kestab 5 aastat.

Tartu Halduskohtu uueks esimeheks nimetas justiitsminister kohtunik Kadri Palmi, kelle kanditatuuri toetas nii Tartu halduskohtu üldkogu, konkursikomisjon kui ka 11. detsembril kogunenud kohtute haldamise nõukoda. Kadri Palmi uus ametiaeg algab 1. veebruaril 2016. aastal ning kestab 5 aastat.

"On oluline, et kohtuid juhiksid tugevad ja selge nägemusega kohtunikud ja kõigi kolme uue esimehe puhul võib väita, et nende nimetamine kohtute esimeesteks on igati õigustatud," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Hetkel kehtiva kohtute seaduse järgi valitakse kohtutele uued esimehed sama kohtu kohtunike hulgast viieks aastaks. Esimees valitakse sisemise konkurssi korras. Esimehe nimetab ametisse justiitsminister, kuulates ära selle kohtu üldkogu arvamuse ning saades väljapakutud kandidaadi osas ka nõusoleku kohtute haldamise nõukojalt. Selleks, et kõik kolm konkurssi oleksid selged ning edukad, aitas justiitsministril otsust teha konkurssikomisjon. Komisjon tegeles kandidaatide hindamisega. Konkursikomisjoni kuulusid kolm riigikohtu esimehe määratud kohtunikku ning kolm justiitsministri määratud ministeeriumi ametnikku. 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus