Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud kampaania teine laine

03.03.2015 | 12:05

2. märtsil algas naistevastase vägivalla vastu suunatud kampaania „Ava silmad“ teine laine, mille eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte, teadlikkust naistevastase ja lähisuhte vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamise võimalustest. Teise laine sõnumiks on, et vägivallast on väljapääs.
    • Jaga

2. märtsil algas naistevastase vägivalla vastu suunatud kampaania „Ava silmad“ teine laine, mille eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte, teadlikkust naistevastase ja lähisuhte vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamise võimalustest. Teise laine sõnumiks on, et vägivallast on väljapääs.

„Vägivald hävitab elusid, mistõttu on kampaanial oluline roll inimeste teadlikkuse tõstmisel selle probleemi olemusest ja sellest, et vägivald ei ole kunagi ühegi olukorra lahendus ja oluline on teada, et vägivallast on väljapääs,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Nagu esimene laine nii kutsub ka teine laine inimesi üles vägivalda märkama ja abi saamiseks professionaalide poole pöörduma. Üleriigilisel tasuta lühinumbril 1492 saavad abi küsida kõik füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naised. Kampaania julgustab ka vägivalla märkamise korral politsei poole pöörduma. Näiteks võiks olla kindlasti märksa kõrgem seksuaalsest vägivallast teatamine.

Eile alanud teine laine on jätk eelmise aasta novembris toimunud teavitustegevustele. Kampaaniaga seoses käib kirjanik Sass Henno kümnes Eesti koolis rääkimas vägivallast kirjanduses ja meedias. Kampaaniale lisaks teevad läbiviijad koostööd Koolitantsuga, kus spetsialistid käivad maakondlikel tantsupäevadel vestlemas tantsijate juhendajatega sellest, kuidas vägivalda ära tunda ja kuhu noor abivajaja suunata. „Ava silmad“ osaleb ka Koolitantsu suvelaagris, kus vesteldakse noortega ning arutatakse nendega vägivalla märkamise ja ärahoidmise teemadel.

Võrreldes sügisel toimund kampaania esimese lainega on sel korral võimalik mängida Facebookis 40 situatsioonist koosnevat Karikakramängu, kus mängija peab leidma valikvastuste hulgast õige variandi. Näiteks, kuhu pöörduda olukorras, kus partner elukaaslast vaimselt terroriseerib ja sõbrad-tuttavad seda ei usu. Kõigile küsimustele õigesti vastanute hulgast loositakse välja peegelkaamera Canon.

Lisaks veebilehele www.avasilmad.ee on avatud ka facebooki juures uus leht: https://www.facebook.com/avasilmadkampaania. Samuti sai valmis venekeelne veebileht, mis on kättesaadav siit: http://www.kriminaalpoliitika.ee/avasilmadee-ru. Kõigilt veebilehtedelt on võimalik leida praktilisi nõuandeid, kuidas kaitsta end vägivaldse suhte eest, kuhu pöörduda ning mida teha vägivalla ohvriks langemise korral.

Kampaania maksumuseks on 98 184 eurot ja seda toetavad rahaliselt Euroopa Liidu programm PROGRESS, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium ning politsei- ja piirivalveamet. Lisaks kampaaniale toimuvad ka koolitused noortele.

Eelmisel nädalal kinnitas valitsus ka uue vägivalla ennetamise strateegia, mille tulemusel on aastaks 2020 vägivald Eestis vähenenud. Strateegia keskendub samuti teadlikkuse tõstmisele ja ohvrikesksele lähenemisele.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus