Automaatse haldusmenetluse seaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

22.09.2022 | 10:29

Riigikogus läbis esimese lugemise haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega lihtsustakse automatiseeritud haldusmenetluste läbiviimist. Automaatse haldusmenetluse eesmärk on langetada otsused isikute jaoks võimalikult kiirelt ja bürokraatiavabalt.
    • Jaga

„Automaatne haldusmenetlus tähendab, et kui riigil on otsustamiseks piisavalt andmeid, tehakse otsustus ainult infosüsteemi vahendusel ehk ilma ametniku või töötaja vahetu sekkumiseta. Näiteks, kui sünnib laps, siis võiks sünnitoetus olla juba paari päeva pärast tema vanema pangakontol,“ selgitab justiitsminister Lea Danilson-Järg ja lisab: „Automaatset haldusmenetlust rakendatakse tegelikult ka juba praegu, näiteks maksukorralduse seaduses, keskkonnatasude seaduses ja töötuskindlustuse seaduses sätestatu alusel.“

Tulevikku silmas pidades luuakse ka võimalus selgitamiskohustuse täitmiseks või menetlusosaliselt ütluse, arvamuse või seletuse küsimiseks kasutades automaatseid dialoogisüsteeme, näiteks vestlusroboteid ja virtuaalseid assistente. 

Samuti sätestatakse eelnõuga kohustus isikut teavitada asjaolust, et menetlus on läbi viidud automaatselt, ning muudetakse läbipaistvamaks erinevates riiklikes andmebaasides säilitatavate isikuandmete töötlemine. „Automaatse haldusmenetluse korral tagatakse isikuandmete tõhus kaitse. Inimesel peab olema võimalus jälgida, millistest riiklikest andmebaasidest on otsuse tegemisel tema andmeid kogutud,“ sõnab minister.

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik