Autorid hakkavad saama õiglast tasu

17.12.2020 | 16:46

    • Jaga

Riigikogu võttis vastu autoriõiguse seaduse muutmise seaduse, millega kaasajastatakse regulatsiooni, mis annab autorile, esitajale, fonogrammitootjale ja filmi esmasalvestuse tootjale õiguse saada õiglast hüvitist selle eest, et füüsilistel isikutel on õigus teoseid ilma loata kopeerida isiklikuks kasutamiseks. Hüvitist kogutakse sellistelt salvestusseadmetelt ja andmekandjatelt, mida kopeerimiseks enim kasutatakse. Eelnõuga planeeritavad muudatused on vajalikud, et kehtestada paindlik tasu kogumise süsteem, mis võimaldaks tasu koguda ka näiteks nutiseadmetelt.

Justiitsminister Raivo Aeg avaldas heameelt, et kaua arutlusel olnud ja tuliseid vaidlusi sütitanud seadusemuudatus on jõudnud heakskiitmiseni. „Loodame, et uus süsteem toob õigusrahu ja selguse küsimuses, mis kaua on loomeinimeste suureks murekohaks olnud,“ sõnas ta. 

Täpsem loetelu salvestusseadmetest ja –kandjatest, millelt tasu kogutakse, ning tasu määrad, kehtestatakse valitsuse määrusega. Järgmise sammuna saadabki justiitsministeerium määruse eelnõu huvirühmadele ja ministeeriumitele arvamuse avaldamiseks ning kooskõlastamiseks.

Täiendavate uuendustena hakatakse eelviidatud hüvitist jagama ka filmi esmasalvestuse tootjatele ning autoriõigusega seotud rakenduslikud ülesanded antakse üle Patendiametile, millest võiks ministeeriumi plaani kohaselt kujuneda tänapäevane intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskus, millel on valdkonnas laiem pädevus.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus