Avaneb taastava õiguse taotlusvoor, mis aitab toetada tööd noorte õigusrikkujatega

14.09.2020 | 14:39

14.09.2020. Alates kolmapäevast, 16. septembrist saab taotleda toetust taastaval õigusel põhinevate meetodite kasutamiseks ühiskonnas. Taastava õiguse puhul on kõige olulisem konflikti või õigusrikkumise tagajärjel tekkinud kahju heastamine, nii et olukorra lahendamises osalevad aktiivselt kõik juhtunust mõjutatud inimesed.  Taotlusvooru kogumahuga 400 000 eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. 
    • Jaga

14.09.2020. Alates kolmapäevast, 16. septembrist saab taotleda toetust taastaval õigusel põhinevate meetodite kasutamiseks ühiskonnas. Taastava õiguse puhul on kõige olulisem konflikti või õigusrikkumise tagajärjel tekkinud kahju heastamine, nii et olukorra lahendamises osalevad aktiivselt kõik juhtunust mõjutatud inimesed.  Taotlusvooru kogumahuga 400 000 eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

„Kuigi taastavat õigust on kergem mõista õigussüsteemi ja karistusõiguse kontekstis, on selle kasutusala oluliselt laiem, sobides hästi näiteks haridussüsteemi, spordi-, sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Taastava õiguse suur potentsiaal seisneb selles, et  konfliktide ennetamisele ning õigusrikkumiste tagajärjel tekkinud kahju heastamisele suunatud lähenemine toob kaasa häid tulemusi nii konkreetse konflikti osapooltele kui ühiskonnale laiemalt,“ lisas minister.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

Norra on rakendanud taastava õiguse meetmeid juba aastaid ja meil on väga hea meel lisaks programmi rahastamisele jagada Eesti kolleegidega ka oma kogemusi selles valdkonnas,» ütles Norra suursaadik Else Berit Eikeland. „See on koostöö, millest mõlemad osapooled võidavad,“ lisas suursaadik.

Toetatavad tegevused on:

  • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
  • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
  • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm;
  • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel;
  • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm;
  • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne;
  • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
  • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlusvooru infopäev toimub 28.09.2020 algusega kell 10.00 Zoom e-keskkonna vahendusel. Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna 16.09.2020–16.11.2020 kell 17.00.

Toetuse taotlemiseks peab olema avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.

Täpsemat info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiab riigi tugiteenuste kodulehelt.

 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus