E- hääletamise reeglid viiakse veel rohkem seadusesse 

09.11.2023 | 14:37

Valitsus kiitis täna pärast kabinetinõupidamise arutelu valitsuse istungi otsusena heaks seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk on suurendada elektroonilise hääletamise läbipaistvust ja usaldusväärsust.
    • Jaga

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul muutub e-hääletamise reeglitest ülevaate saamine lihtsamaks, sest Vabariigi Valimiskomisjoni otsuste asemel hakkaksid need edaspidi kirjas olema seaduses. „E-hääletuse reeglid on varasemalt olnud killustunud ning tavahääletamisega võrreldes vähem detailselt lahti kirjutatud. Läbipaistvam reeglistik tagab valijatele süsteemi jätkuva usaldusväärsuse ning aitab ka vaidlusi paremini lahendada,“ rääkis Laanet.
 
Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga kõrvaldatakse e-hääletamise regulatsiooni formaalsed puudused, millele on tähelepanu juhtinud Riigikohus. Samuti luuakse õiguslik alus lisaks praegu kasutatavatele isikutuvastamise vahenditele ka Smart-ID kasutamiseks.

Mis puudutab erinevatest seadmetest hääletamise võimalikkust, siis Laaneti sõnul on kehtiv seadus täna tehnoloogianeutraalne. „Kehtiv seadus ei määratle, millisest elektroonilisest seadmest valida võib. Tulevikus on võimalik, et tehnoloogia areng annab meile veel uusi elektroonilise hääletamise valikuid ning sellele võimalusele ollakse ka selle eelnõuga avatud.  Lõplikud valikud selles küsimuses teeb valimiste korraldaja, kelle ülesanne on viia valimised läbi seaduse nõuete kohaselt,“ sõnas ta. 

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik