Eakatele jätkab õigusnõu andmisega Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

18.01.2021 | 11:51

18.01.2021. Justiitsministeerium toetab Eesti Pensionäride Ühenduste Liitu 10 000 euroga, et nad annaksid eakatele õigusnõu.
    • Jaga

18.01.2021. Justiitsministeerium toetab Eesti Pensionäride Ühenduste Liitu 10 000 euroga, et nad annaksid eakatele õigusnõu.

Justiitsministeeriumi eesmärgiks on tagada eakatele isikutele õigusnõustamine, teavitus ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Toetatud tegevustega tuleb alustada hiljemalt 1. veebruaril 2021.

Leping eakatele õigusnõu pakkumiseks sõlmitakse kuni 31.12.2021, õigusega pikendada lepingut samadel tingimustel ühe aasta võrra.

Eesti Penisonäride Ühenduste Liit korraldas 2020.aastal kohtumisega õigusnõustamist üle Eesti kümnes erinevas linnas. Kokku osutati õigusabi 848 inimesele 1084 tunni ulatuses. Enim nõu küsiti võlaõiguse ja asjaõiguse valdkondades nii lepingute kui omandi küsimustes. Samuti esitati palju küsimusi pärimise ja perekonnaõiguse valdkonnas. Nõu küsiti ka näiteks pensioni ja ravikindlustusega seotud teemadel ning korteriühistute osas.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus