Eesti ei poolda kestliku juhtimise direktiivi

08.02.2024 | 19:52

Sarnaselt põhjanaaber Soomele peab Eesti probleemseks homme COREPERis arutlusel olevat äriühingute kestliku hoolsuskohustuse direktiivi. Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on peamine põhjus see, et direktiivist tulenevad reeglid on ebaselged ja pole aru saada, millised kohustused ja sellega kaasnev vastutus ettevõtjatele langeksid.
    • Jaga

„Euroopa Liidus peaksime kaitsma meie ühiseid väärtuseid, mitte looma liigseid bürokraatlikke eeskirju,“ selgitab justiitsminister Laanet. Laaneti sõnul peab Eesti kahtlemata vajalikuks, et majandustegevuses austatakse inimõigusi ja kaitstakse keskkonda, kuid see peab toimuma selgete reeglitega, mis suudavad õigustada ka sellega kaasnevat halduskoormust riigile ja ettevõtetele. „Paraku ei vasta kestlikkuse alase hoolsuskohustuse direktiivi (CSDDD) kompromisstekst nendele kriteeriumidele ning seetõttu ei saa ka Eesti seda toetada ja jääb homsel COREPERi istungil erapooletuks,“ rääkis justiitsminister.

Eesti peab muude aspektide hulgas kõige problemaatilisemaks sekkumist äriühinguõiguse põhimõtetesse, hoolsuskohustuste väga laiaulatuslikku ja ebamäärast sisustamist ning tsiviilvastutuse kohaldamist selliste kohustuste rikkumise korral.

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik