Eesti ei toeta autoriõiguste direktiivi vastuvõtmist lõplikul heakskiitmisel

15.04.2019 | 10:01

    • Jaga

15.04.2019. Tänasel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõukogu istungil ei anna Eesti poolthäält, vaid jääb autoriõiguste direktiivi vastuvõtmisel erapooletuks. Otsustamisel on vaja saada kvalifitseeritud häälteenamus, mille lugemisel lähevad arvesse vaid poolthääled.

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul ei ole pärast hindamist internetivabaduse tulevikku silmas pidades autoriõiguste direktiivis saavutatud vajalikku tasakaalu. "Vabadus on väga tähtis väärtus ja seetõttu Eesti täna sellele asjale „jah“ ei ütle ning jääb õiguslikus tähenduses erapooletuks," kinnitas Reinsalu. Ta lisas, et direktiivi heakskiitmiseks on vaja saavutada kvalifitseeritud häälteenamus.

Eelmisel nädalal esitas Eesti alaline esindaja justiitsministri suunisel Euroopa Liidu alaliste esindajate nõukogus deklaratsiooni, milles rõhutas, et autoriõiguste direktiivis ei ole saavutatud piisavat tasakaalu õiguste omajate, inimeste ja ettevõtete vahel. See võib takistada innovatsiooni ja mõjutada negatiivselt Euroopa digitaalse ühtse turu konkurentsivõimet.

Ühtlasi ei pruugi  direktiiv täita õigusselguse nõudeid ja selle rakendamisel võivad tekkida probleemid õiguskindlusega. Lisaks toimusid hiljuti riigikogu valimised ning meie uus valitsus ja riigikogu ei ole saanud esitada lõpliku kompromissteksti kohta oma arvamust. Oma ühisdeklaratsiooni tegid ka Holland, Luksemburg, Poola, Itaalia ja Soome.

Autoriõiguste direktiivi kehtestamise eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu ja kaitsta igaühe loomevabadust internetis ning tagada loomesisu parem kättesaadavus kogu Euroopa Liidus.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus