Eesti kohtuekspertiisi instituudis tehti möödunud aastal 21 450 ekspertiisi ja uuringut

20.01.2015 | 10:30

2014. aastal langes Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) tehtud ekspertiiside ja uuringute maht aasta varasemaga võrreldes 3% võrra, päringute koguarv oli 20 253 toimingut. Kõige rohkem kasvasid kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside arv ning toimingud andmebaasidega. Viimase tõusu taga on ööpäevaringselt automatiseeritud DNA ja sõrmejälje andmekogude võrdlusel saadud tulemused.
    • Jaga

2014. aastal langes Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) tehtud ekspertiiside ja uuringute maht aasta varasemaga võrreldes 3% võrra, päringute koguarv oli 20 253 toimingut. Kõige rohkem kasvasid kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside arv ning toimingud andmebaasidega. Viimase tõusu taga on ööpäevaringselt automatiseeritud DNA ja sõrmejälje andmekogude võrdlusel saadud tulemused.

Möödunud aastal tehti 4657 kriminalistika, 1972 kohtupsühhiaatria, 2381 kohtuarstlikku ja 467 kohtutoksikoloogia ekspertiisi ning üle 11 973 uuringu, millest suurima osa moodustasid narkojoobes juhtimisel tabatud inimestele tehtud ekspertiisid ja toimingud  andmekogudega, mis sisaldavad kurjategijate sõrmejälgi ja DNA-d.

”Ekspertiiside sisu on viimastel aastatel muutunud. Juurde on tulnud olulisel määral ravidokumentide alusel tehtavate arstlike vigade tuvastamisi, küberruumis kurjategijate leidmine ja tõendamine nõuab varasemast võimekamat tehnoloogiat ning rahvusvaheline koostöö eeldab pidevat valmisolekut tõendada ekspertiisitulemusi ka riigivälistes kohtutoimingutes. Selle tõusva trendi jätkumist kinnitab ka 28 liikmesriigi politseiasutuste järjest intensiivistuv kurjategijate biomeetriliste andmete päringute kasv,“ märkis EKEI direktor Üllar Lanno.

Jätkuvalt kasvab arvutites ja mobiilseadmetes leiduvate digitõendite uurimine, selleks tarbeks on EKEI koos Leedu Kohtuekspertiisikeskusega juurutamas töösse senisest mitmekordselt kõrgema võimekusega laboriandmete analüüsisüsteemi. Teise märgilise saavutusena sai EKEI initsiatiivil ja algatusel hiljuti teoks TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse ehk tugeva kompetentsikeskuse avamine.

Mõnevõrra vähenes eelmiste aastate kõrgendatud tähelepanu narkoainete ning narkojoobe osas. Narkootilisi aineid saadeti instituudile ekspertiisi tegemiseks 2013. aastaga võrreldes 12% vähem (kokku 1397 ekspertiisi) ning narkojoobes juhtide analüüside ekspertiisi saatmine langes eelmise perioodiga võrreldes 15% (3778 narkojoobe uuringut).

Kolmandat aastat järjest on tõusnud DNA proovide ekspertiisi saatmine. Selliste ekspertiiside kogumaht tõusis möödunud aastal üle 1600, lisandus veel üle 2500 uuringu ja registritoimingu. Kriminalistikaekspertiisidest olid tõusva trendiga veel värvkatte ekspertiis, mida tehti 36 tükki, ja paberraha, mida tehti 269.

Möödunud aastal jõudis lõpule Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe, millega sai Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 3,5 miljoni Šveitsi franki (ligikaudu 2,6 miljoni euro) suurust toetust kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse suutlikkuse suurendamiseks. Projekt „Meetmed piiride kindlustamiseks – kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse suutlikkuse tõstmine ennetamaks kuritegevust ja tõstmaks hädaolukordadele reageerimise suutlikkust“ viidi ellu 5 aasta jooksul. Rahastuse toel uuendati oluliselt instituudi tehnoloogilist taset. Tähtsaim uuendus oli virtuaallahangu ja isikuuuringute seadmete paketi soetamine.

Selle aasta 4. aprillil tähistab instituut traditsiooniliselt kohtuekspertiisipäeva - EKEI 77. sünnipäeva - rahvusvahelise konverentsiga. Selle aasta teemaks on ”Biomeetria isiku tuvastamise eesmärgil”. Aasta teises pooles kogunevad Eestisse aastakoosolekule 35 Euroopa riigi kohtuekspertiisilaborite kvaliteedijuhid.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus