Eesti põhiseadus saab saja-aastaseks

15.06.2020 | 11:33

15.06.2020. Põhiseaduse sajanda sünnipäeva puhul kutsub justiitsministeerium jagama oma põhiseadusega seotud lugu ja südamelähedasemat põhiseaduse paragrahvi.
    • Jaga

15.06.2020. Põhiseaduse sajanda sünnipäeva puhul kutsub justiitsministeerium jagama oma põhiseadusega seotud lugu ja südamelähedasemat põhiseaduse paragrahvi.

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on põhiseadus meie ühiskonna peamisi väärtusi ja kokkuleppeid koondav alustekst, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus - hoida Eestit ja siinseid inimesi.

“Sageli me seda ei teadvusta ning iga päev oma argielu elades sellele ei mõtle, kuid põhiseadus on pakkunud ühiskonnale tervikuna ning igale inimesele eraldi kaitset juba terve sajandi. Olgu selleks põhiseaduse üldsätetes kirjeldatud riigi aluspõhimõtted, mille järgi on kõrgeima riigivõimu kandja rahvas ning Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse aegumatus ja võõrandamatus; või näiteks põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste peatükis loetletud põhimõtted, kus on kirjas, et kõik on seaduse ees võrdsed, igaühel on õigus seaduse kaitsele, vabale eneseteostusele ja isikupuutumatusele ning jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele,” rääkis Raivo Aeg. 

Aegi sõnul on oluline tänase tähtpäeva puhul mõelda, mida põhiseadus meile igaühele tähendab ja kas meie õigused, kohustused ja vabadused on heas tasakaalus. “Selleks kutsumegi üles jagama sotsiaalmeedias oma mõtteid ja kogemusi, kuidas üks või teine põhiseaduse paragrahv on aidanud oma õiguste eest seista, andnud julgust iseendaks jääda või oma riigi ees oma kohustusi täita. Sellest saab põneva ülevaate ja aimu, millised väärtused on inimeste jaoks kõige olulisemad,” rääkis Aeg.   

Täna heiskame põhiseaduse 100. sünnipäeva auks Eesti lipud. 

Sünnipäeva puhul toimub mitmeid sündmusi ja algatusi, mis avavad riigi ja kodanikuks olemise teemasid. 

Tänasest on avatud Suur-Ameerika 1 maja ees kaks põhiseadust ja põhiõigusi tutvustavat näitust, mis hakkavad rändama mööda Eestit. Vabamu näitus “Sinu, Minu, Meie riik” pakub teadmisi ja põnevaid vaatenurki põhiseaduse, demokraatia ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta. Rahvusraamatukogu näitus “Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100” räägib põhiseaduse kui Eesti riigi alusdokumendi sünnist. Lisaks avaldab Inimõiguste Instituut veebinäituse “Inimõiguste kujunemislugu” ning jätkuvalt on Tartu kaarsillal avatud näitus “Põhiseadusega põhiseadusest”.

Põhiseaduskomisjon korraldab täna avaliku istungi “Põhiseadus 100. Rahvas kõrgeima riigivõimu kandjana”, kus esineb sõnavõtuga ka president Kersti Kaljulaid.

Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eestvedamisel toimub veebiseminar “Eesti  Vabariigi esimene põhiseadus 100”, kus avavad riigiõiguse ajaloo asjatundjad Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse konteksti, eripärasid ja põhijooni. 

Tähtpäeva nädalal korraldab justiitsministeerium sotsiaalmeedias põhiseaduse tundmise viktoriini ning ka Rahva Raamatu poodides on põhiseadused esile tõstetud. 

Täna täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest - Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920, põhiseadus jõustus sama aasta 21. detsembril. 

Rohkem teavet põhiseaduse sajanda aastapäeva kohta saab siit: www.pohiseadus100.ee      

#minupõhiseadus  #põhiseadus100

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus