Eesti toetab tugeva Euroopa prokuratuuri loomist

08.12.2016 | 14:22

8.12.2016. Justiitsminister Urmas Reinsalu osales 8. detsembril ELi justiits- ja siseministrite nõukogul, kus rõhutas vajadust tagada tõhus ELi finantshuvide kaitse kriminaalõiguse kaudu ning kinnitas Eesti valmisolekut liikuda edasi Euroopa prokuratuuri (EPPO) loomisega. 
    • Jaga

8.12.2016. Justiitsminister Urmas Reinsalu osales 8. detsembril ELi justiits- ja siseministrite nõukogul, kus rõhutas vajadust tagada tõhus EL finantshuvide kaitse kriminaalõiguse kaudu ning kinnitas Eesti valmisolekut liikuda edasi Euroopa prokuratuuri (EPPO) loomisega.

„Euroopa Liidu finantshuvid on meie kõigi huvid ning kuigi ELi asutamise leping ei kohusta meid Euroopa prokuratuuri looma, peame me tegema poliitilise valiku, et tagada ELi maksumaksjate õige ja sihipärane kasutamine,“ ütles kohtumisel justiitsminister Urmas Reinsalu. Minister kinnitas, et Eesti hinnangul oleks EPPO vajalik struktuur, mis tagaks sõltumatu menetluse läbiviimise EL finantsvahendite väärkasutamisega seotud kuritegudes.

„Euroopa prokuratuur peab olema tugev, et täita temale pandud ülesanded. Tugev Euroopa prokuratuur on võimalik ainult siis, kui selle tegevusse panustavad kõik liikmesriigid. Me oleme püüdnud leida kõigile sobiliku kompromissi juba üle kolme aasta ning me oleme praegu hetkes, kui meil tuleb võtta vastu olulisi otsuseid. Ma kahtlen, kas ja kui palju meil on võimalik EPPO asutamise määruse eelnõu paremaks teha – juristidena ei jää me kunagi tekstiga rahule. Nüüd on aeg edasi liikuda ja Eesti hinnangul on laual olev kompromissettepanek väga hea ning me oleme valmis seda toetama.“

Euroopa prokuratuuri asutamine eeldab ELi liikmesriikide ühehäälset otsust. Ministri hinnangul tuleks sellest põhimõttest kinni pidada.

Euroopa prokuratuuri tahetakse luua põhjusel, et Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole mitmed liikmesriigid kuigi edukad ELi finantshuve kahjustavate pettuste menetlemisel. Sellest tulenevalt esitas komisjon 2013. aastal määruse eelnõu Euroopa prokuratuuri asutamise kohta. EPPO eesmärgiks on tõhustada ELi eelarvet mõjutavate raskete majanduskuritegude menetlemist. Eelnõu kohaselt juhiks selliste kuritegude kohtueelset menetlust Euroopa prokuratuur.

Eile, 7. detsembril kohtus justiitsminister Urmas Reinsalu Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga, õigusküsimuste voliniku Vera Jourovaga, mitme Euroopa Parlamendi liikmega ning teiste ELi kõrgetasemeliste ametnikega. Kohtumistel arutati peamiselt Eesti prioriteete ning eesmärke eelseisval Eesti ELi nõukogu eesistumisel.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus