EL justiitsministrid rääkisid terrorisimivastasest võitlusest

02.12.2020 | 18:25

2.12.2020. Justiitsminister Raivo Aeg osales täna videosilla teel Euroopa Liidu justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutati terrorismivastase võitluse ja veebis vihakõne levitamise teemadel.
    • Jaga

2.12.2020. Justiitsminister Raivo Aeg osales täna videosilla teel Euroopa Liidu justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutati terrorismivastase võitluse ja veebis vihakõne levitamise teemadel.

„Terrorismivastane võitlus on väga oluline teema, millega tuleb pidevalt tegeleda. Sellel võitlusel on erinevaid aspekte, millest üks on vihakõne kasutamine veebis. Sotsiaalmeediat võidakse ära kasutada selleks, et hiljem reaalselt inimesi ka füüsiliselt rünnata,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Terrorismivastases võitluses on praeguses digitaalses maailmas olulised teemad ka sideandmete säilitamine, e-tõendid ja muidugi terrorismiohvrite kaitse, et nad oleksid õigeaegselt teavitatud ning saaksid vajalikku abi ja tuge.

Samas näitab liikmesriikide praktika, et terrorismirünnakute järgne infovahetus on piiriüleste juhtumite korral olnud liikmesriikide vahel kaootiline, kuna puutumust omavaid asutusi on mitmeid ning rünnakuga seotud info ja tegevused on nende vahel sageli killustunud.

Nende probleemide leevendamiseks võttis Saksamaa eesistujana eesmärgiks luua nn ühtsete kontaktpunktide võrgustiku, mis koordineeriks liikmesriikide vahelist infovahetust ning soodustaks terrorismiohvritele vajaliku abi tagamist.

„Saksamaa algatus kontaktpunktide võrgustik luua on tähelepanuväärne. Eesti on oma kontaktpunkti juba samuti määranud. Selleks on sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Euroopa Komisjon avaldas täna ka justiitsvaldkonna digitaliseerimise teatise ja e-Codexi õigusliku algatuse. Justiitsminister avaldas head meelt, et saame õigusvaldkonna digitaliseerimisega edasi liikuda, mida Eesti tugevalt toetanud on ja mis peab tagama toimivad kohtusüsteemid igas olukorras, ka kriiside korral.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus