EL liikmesriigid leppisid kokku, et EL andmevahetuskanali e-CODEX asukohaks saab Tallinn

23.07.2021 | 09:53

22.07.2021. EL Nõukogu juures asuv alaliste esindajate komitee COREPER kiitis heaks EL justiitsvaldkonna piiriülese andmevahetuskanali e-CODEX-i asukohana Tallinnas asuva EL IT-ameti eu-LISA.
    • Jaga

22.07.2021. EL Nõukogu juures asuv alaliste esindajate komitee COREPER kiitis heaks EL justiitsvaldkonna piiriülese andmevahetuskanali e-CODEX-i asukohana Tallinnas asuva EL IT-ameti eu-LISA.

„See, et e-CODEX-i asukohaks saab Eesti, on väga rõõmustav, sest justiitsvaldkonna digitaliseerimine on üks selle valitsuse prioriteete. Otsus on märgiline ka selles vaates, et see platvorm võimaldab lihtsamini ja mugavamalt vahetada erinevate liikmesriikidega andmeid nii tsiviil- kui kriminaalasjades. See omakorda toob õiguslikud võimalused lähemale nii kodanikele, ettevõtjatele, juristidele kui riigiametnikele,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. 

Süsteemi edasine arendamine ja haldamine hakkab selle Tallinnasse toomise järel toimuma Eestis asuvas eu-LISA-s. See toob kaasa eu-LISA laienemise Tallinnas, hõlmates mh täiendavate ametikohtade loomist.

2. juunil 2021 võttis COREPER e-CODEX-i küsimuses vastu üldise lähenemisviisi. Eile muudeti vastavat positsiooni märkides selgesõnaliselt, et e-CODEX-i asukohaks saab Tallinnas asuv eu-LISA, mis on sise- ja justiitsvaldkonna IT-süsteemide haldamiseks loodud EL amet. Eelnevale otsusele järgnevad triloogid ehk läbirääkimised Euroopa Parlamendis.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus