Emor uurib korruptsiooni erasektoris

26.06.2015 | 10:12

Augustis küsitleb uuringufirma Emor 500 ettevõtjat Eestist ja Taanist, et uurida nende ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid. See on mõlema riigi jaoks esimene kord uurida erasektorisisest korruptsiooni.
    • Jaga

Augustis küsitleb uuringufirma Emor 500 ettevõtjat Eestist ja Taanist, et uurida nende ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid. See on mõlema riigi jaoks esimene kord uurida erasektorisisest korruptsiooni.

“Erasektori korruptsioon on varjatud ja raskesti avastatav ning hetkel puudub teadmine probleemi ulatusest. See omakorda raskendab läbipaistva ärikeskkonna loomist. Ettevõtete kogemused ja hinnangud aitavad paremini kujundada korruptsioonivastast poliitikat” ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministeeriumi tellitud uuringus küsitakse ettevõtjatelt nende kogemusi korruptiivsete olukordadega ning palutakse neil hinnata korruptsiooni levikut ja vastumeetmete efektiivsust. Küsitlusele järgneb Eesti ja Taani tulemuste analüüs ning võrdleva uuringuraporti kirjutamine, milles osalevad viis eksperti Tartu Ülikoolist ja Taani Aarhusi Ülikoolist.
Uuringu eesmärk on kaardistada ärialaseid väärtusi, tõekspidamisi ja praktikaid Eesti ja Taani ettevõtete seas.

Korruptsioonivaba Eesti MTÜ kui üks partneritest vastutab ettevõtete teavitamise eest, osaleb uuringutulemuste kajastamisel ja vajadusel teavitusürituste korraldamisel.

Pärast uuringu valmimist korraldavad projektipartnerid kohtumisi ettevõtjatega, et selgitada, milline on korruptiivne tegevus erasektoris, miks see teadmine on oluline ja kuidas on võimalik olukorda parandada.

Projekti vedav justiitsministeerium on vastutav Eesti korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest. Projekti Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption (PrivaCor) elluviimist alustati 2014. aastal ning sellesse on kaasatud kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraat kriminaalennetuse ning kuritegevuse vastase võitluse programmi (ISEC) raames.

Projekti partnerid on Eestist justiitsministeerium, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti,  kaitsepolitseiamet, Eesti kaubandus-tööstuskoda, maksu- ja tolliamet, politsei- ja piirivalveamet, sisekaitseakadeemia, Tartu ülikool ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Taanist Aarhusi ülikool ja Taani riigiprokuratuur, Lätist korruptsioonivastase võitluse büroo ning Hispaaniast Kataloonia pettustevastane büroo.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus