Ennetusnõukogu soovib muuta ennetustöö tõhusamaks ja teaduspõhisemaks

23.11.2022 | 11:47

Eile esimest korda kohtunud valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjon tõi ühise laua taha viis ministrit ning ministeeriumide partnerid, et vähendada eelkõige laste ja noorte riskikäitumisest ning muudest probleemidest tulenevaid ohte ja kahjusid ühiskonnale. Ennetusnõukogu ülesanne on koordineerida valdkondade ülest narko-, kriminaal- ja lastekaitsepoliitikaga seotud ennetustööd.
    • Jaga

Ennetusnõukogu loodi senise lastekaitse nõukogu, süüteoennetuse nõukogu ja uimastiennetuse valitsuskomisjoni ühendamise tulemusena, et muuta ennetustegevuste kavandamist ja elluviimist tõhusamaks ning tugevdada ametkondade vahelist koostööd.

„Mistahes ennetustöö on mõjusam siis, kui hõlmatud on erinevad eluvaldkonnad ja asutused ning eesmärkide nimel tegutsetakse üheskoos. Ühes valdkonnas saavutatud edu ja tulemused vähendavad ühtlasi riske ja suurendavad heaolu ka teistes valdkondades. Näiteks on õigusrikkumised sageli seotud alkoholi või uimastite tarvitamisega ning edaspidi seadusega pahuksisse sattumise vältimiseks on oluline tegeleda ühtlasi ka sõltuvusprobleemidega,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Ennetusnõukogusse kuuluvad justiits-, haridus- ja teadus-, kultuuri-, töö- ja tervise-, sotsiaalkaitse- ja siseminister, nende haldusala asutuste esindajad ning partnerid. Hõlmatud ministeeriumid hakkavad komisjoni tööd juhtima roteeruvalt, alustades justiitsministeeriumist ning alates 2024. aastast vahetatakse juhtrolli igal aastal. Ennetusnõukogu tööd korraldab sekretariaat, mille liikmed on justiitsministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad. Ennetusnõukogu tegevuse toetamiseks loodi ka kolm töörühma – uimastipoliitika ekspertkogu, valdkonnaülese ennetuse töörühm ja laste heaolu töörühm. Ennetusnõukogu teeb tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudi juures tegutseva ennetuse teadusnõukoguga, kes muu hulgas aitab hinnata Eestis kasutuses olevate sekkumiste tõenduspõhisust.

Esimesel kohtumisel kinnitas ennetusnõukogu ka taastava õiguse kontseptsiooni, mille põhimõtete rakendamisel näeb justiitsminister Lea Danilson-Järg Eestile suurt kasu. „Taastav õiguse abil võivad asjaosalised ise kokku leppida, kuidas saab kahjutekitaja enda põhjustatud kahju heastada. Selle meetodid kaasavad kõiki osapooli ja annavad neile võimaluse selgitada ja ära kuulata. Eesmärk on jõuda juhitud protsessis kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju heastada ning õiglustunne taastada. Selline lähenemine on toonud praktikas häid tulemusi nii konkreetse konflikti osapooltele kui ka ühiskonnale laiemalt,“ selgitas Lea Danilson-Järg.

Taastava õiguse kontseptsiooniga saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Valdkonnaülese ennetuse põhimõtete kokkuleppe järgi lepiti kokku ennetõusnõukogu tegevuse eesmärgid aastateks 2023–2026. Eesmärkide elluviimise seis vaadatakse üle igal ennetusnõukogu kohtumisel.
 

Andri Küüts

avalike suhete nõunik