Erinevate valdkondade õigusaktid viiakse kooskõlla andmekaitse üldmäärusega

31.05.2018 | 12:25

    • Jaga

31.05.2018 Täna kiitis valitsus heaks isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse, millega muudetakse erinevate valdkondade õigusakte, et viia need vastavusse andmekaitse üldmäärusega.

„Võtsime ambitsioonika eesmärgi muuta samaaegselt nii isikuandmete kaitse seadust kui ka eriseadusi – seda selleks, et muudatused oleksid kohe algusest detailideni läbi mõeldud. See on olnud äärmiselt mahukas töö, millesse kõikide ministeeriumide inimesed panustasid erakordselt kiirel eesistumise ajal. Ma rõhutan – Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikide seas üks esimesi, kes nii põhjaliku töö on ära teinud – muutnud mitte ainult isikuandmete kaitse seadust, vaid ka erinevate valdkondade õigusakte,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Suur osa isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduses kavandatud muudatustest tulenevad vajadusest viia erinevate valdkondade andmetöötlus kooskõlla andmekaitse üldmäärusega. Lisaks reguleeritakse eelnõuga isikuandmete kaitset osas, mida üldmäärus ega muud õigusaktid ei reguleeri, näiteks riigi julgeoleku tagamine.

Rakendusseadusega täpsustatakse isikuandmete töötlemise eesmärki, sätestatakse andmekogudes töödeldavate isikuandmete koosseis ja muudetakse teatud andmekogude vastutavat töötajat. Ühtlasi sätestatakse või piiratakse andmete säilitamise tähtaega ning piiratakse ligipääsu isikuandmetele, nt abieluvararegistri ja karistusregistri puhul. 

Reinsalu lisas, et on oluline mõista, et isikuandmete kaitse seadus vaid täpsustab isikuandmete kaitse üldmäärust seal antud valikukohtades ning ka juba praegu on olemas eriseadustes isikuandmete töötlemise erisätted.

Lisainfo: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/3fa2d9a0-78dc-4cb1-9009-717eb04b15f4

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus