Eriolukorra õigusaktid ja tõlked on kättesaadavad Riigi Teatajas

18.03.2020 | 15:02

18.03.2020. Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee). 
    • Jaga

18.03.2020. Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee).

Uuemad aktid kajastatakse vastava märkega „Uus“. Vabariigi Valitsuse aktid ja eriolukorra juhi korraldused avaldatakse kohe, kui need on Riigikantseleist avaldamiseks esitatud, muudatuste korral ajakohaste terviktekstide kehtivate sõnastustena.

Iga uue eriolukorda käsitleva õigusakti avaldamisel antakse sellest teada ka Riigi Teataja Facebooki lehel.

Kõik õigusaktid tõlgitakse vene ja inglise keelde. Venekeelseid õigusakte saab lugeda siit (Чрезвычайное положение), ingliskeelseid siit (Emergency Situation).

Nii eestikeelseid akte kui ka tõlkeid uuendatakse pidevalt. 

 

Riigi Teataja

[email protected]

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus