Ettevõtlusmaastikku oluliselt korrastanud äriregister sai täna 25

01.09.2020 | 13:27

1.09.2020. Äriregister tähistas täna oma 25. sünnipäeva. 1. septembril 1995 jõustunud äriseadustik ja äriregister reformisid märkimisväärselt Eesti majanduskeskkonda ning korrastasid ärimaastikku.
    • Jaga

1.09.2020. Äriregister tähistas täna oma 25. sünnipäeva. 1. septembril 1995 jõustunud äriseadustik ja äriregister reformisid märkimisväärselt Eesti majanduskeskkonda ning korrastasid ärimaastikku.

„Uus äriseadustik oli sel ajal väga mahukas äriõiguse muudatus. See kehtestas uued reeglid ja nõuded majandustegevuses osalejatele ning samuti ettevõtjate registreerimise osas. Seetõttu oligi vaja ka äriregistrit. Seadusesse pandi kirja mitmeid seni reguleerimata valdkondi nagu näiteks nime kaitse, ümberkujundamise reeglid. Nende mahukate muudatuste tulemusena saab öelda, et Eestis tekkis Euroopale tuttav ettevõtlusmaastik,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. 

1995. aasta seadusega nähti ette, et justiitsministri määramisel võis äriregistrit pidada ka arvutis. Toona tähendas see võimalust registreerida dokumentide vastuvõtmine, sisestada kande andmed ja trükkida need seejärel välja A3 formaadis registrikaardile. Esimesed kanded tehti äriregistrisse 14. septembril 1995.

2015. aastaks oli registritoimikute pidamine viidud täisdigitaalseks. Elektrooniliselt on kättesaadavad üle 300 000 äriregistri toimiku. Kõige rohkem on täna registrisse kantud osaühinguid – 212 128. Aktsiaseltse on äriregistrisse kantud 2843.

„Kaasaegsel äriregistril on märkimisväärne roll selles, et Eesti on Maailmapanga koostatud Doing Business edetabelis teiste riikide seas 18. kohal. Näiteks on väga kõrgelt hinnatud seda, kui lihtne on Eestis ettevõtte asutamine. Sisuliselt saab seda teha mõnekümne minutiga,“ rõhutas justiitsminister Raivo Aeg.

Täna kulub registriosakonnas kõikide esitatud avalduste lahendamiseks keskmiselt 13 tundi. 1995. aastal kulus selleks koos otsuse ärakirja saatmisega ligikaudu 25 päeva, kuid menetlustähtaegu pikendati töökoormuse tõusu tõttu pidevalt.

Äriregistri algusaegadel, aastal 1996, esitati registrile kokku 16 464 avaldust. Täna esitatakse registrile ühes kuus keskmiselt 7200 avaldust, aastas kokku lahendab registriosakond ligi 300 000 menetlust.

Äriregistrit peavad praegu kohtute seaduse alusel kohtunikuabid, kes on oma ülesannete täitmisel sõltumatud, kuid peavad seaduses ette nähtud ulatuses järgima kohtuniku juhiseid. Registriosakonnas töötab 20 kohtunikuabi. Teatud funktsioone täidavad kohtunikuabide kõrval ka registrisekretärid, keda on kokku registriosakonnas 25. Seega töötab registriosakonnas kokku 45 ametnikku.

2021. aastal valmib Registrite ja Infosüsteemide Keskusel uus äriregistri portaal, mis koondab kodanike ja ettevõtjate jaoks ühte keskkonda nii teabesüsteemi kui ettevõtjaportaali võimalused.

25 faktiga äriregistri kohta saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus