Euroopa Komisjon algatas vilepuhujate direktiiviga seoses rikkumisemenetluse

28.01.2022 | 19:10

Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna rikkumisest teavitajate (nn vilepuhujate) direktiivi ülevõtmise tähtaeg on möödunud.

    • Jaga

Justiitsministeerium on ette valmistanud  rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis kaitseb tööandja kasutatavate survemeetmete eest inimest, kes on teavitanud seaduses ette nähtud korras talle tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest, kui tal oli alust arvata, et rikkumine toimus. See omakorda aitab ettevõtetel ja asutustel tagada ohutu ja turvalise keskkonna, rikkumised võimalikult kiiresti kõrvaldada ning sellega vältida rikkumiste avalikuks tulekuga kaasnevat mainekahju.

„Teavitaja kaitse eelnõu on olnud mitme valitsuskoosseisu menetluses, väljatöötamiskavatsus käis kooskõlastamisel eelmise valitsuse ajal 2020. aasta suvel. Eelnõu koostamisel on aktiivselt konsulteeritud teiste ministeeriumite ning huvigruppidega, mistõttu ei ole eelnõu seni vastu võetud,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Valitsus kiitis eelnõu heaks ja saatis selle riigikokku 16. detsembril 2021. Eelnõu esimene lugemine toimus parlamendis 26. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 8. veebruar.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 17. detsember 2021.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik