Euroopa Komisjon tunnustab Eestit õigusriigi tagamisel

22.07.2021 | 13:39

    • Jaga

22.07.21. Euroopa Komisjoni avaldas teist korda iga-aastase õigusriigi aruande, mis käsitleb õigusriigi olukorda Euroopa Liidus ja liikmesriikides. Aruandes kinnitatakse, et õigusriik on Eestis jätkuvalt kaitstud.

Eraldi tunnustatakse  Eesti justiitsüsteemi digitaliseerituse kõrget taset, tänu millele on kohtute töö  ka koroonakriisi tingimustes edukalt jätkunud. Lisaks pööratakse raportis tähelepanu Eesti edusammudele korruptsiooni ennetuses, uue õigusloome kaasamiskeskkonna  väljatöötamisel ja COVID-19 pandeemia meetmete kehtestamisel.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on õigusriigi aruande eesmärk ennetada probleeme õigusriigi tagamisel liikmesriikides,  tutvuda üksteise õigussüsteemidega ning õppida teineteise kogemustest, et õigusriiki veelgi tugevdada.

„Õigusriigi põhimõtted on osa Euroopa Liidu alusväärtustest ja nende järgimine on Eesti jaoks väga oluline. Komisjoni aruanne kinnitab, et nende põhimõtete järgimine on meil heas seisus ning seab Eesti mitmeski aspektis eeskujuks teistele, näiteks seoses digilahendustega, mis lubasid meie parlamendil, valitsusel ja kohtutel tööd jätkata ka pandeemia tingimustes," sõnas Lauri.

Nagu eelmisel aastal keskendub aruanne neljale teemaplokile, mis on õigusriigi tagamisel eriti olulised:  sõltumatu ja tõhus justiitssüsteem, korruptsioonivastase võitluse raamistik, meedia mitmekesisus ja -vabadus ning muud võimude lahususe ja tasakaaluga seotud institutsionaalsed küsimused.

Korruptsioonivastase võitluse raamistiku osas märgitakse ära valitsuse tänavu heaks kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava ning juhised nii huvide konflikti vältimiseks kui lobistidega suhtlemiseks.

Ära on märgitud ka justiitsministeeriumi, riigikantselei ja riigikogu kantselei koostöös loodav riigi koosloome keskkond, mis peaks tulevikus koondama õigusloomeprotsessiga seotud teabe ja katma kogu õigusakti loomekaare kuni Riigi Teatajas avaldamiseni. Samuti käsitletakse valitsuse tegevust COVID pandeemiaga seotud meetmete kehtestamisel, mida saab õigusriigi nõuete kohaselt tõhusalt vaidlustada.   

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus