Euroopa kuriteoennetuse võrgustik ootab algatusi kuriteoohvrite toetamiseks

27.07.2022 | 09:29

Justiitsministeerium ja siseministeerium kuulutavad välja 10 000 euro suuruse peapreemiaga konkursi leidmaks parimaid algatusi haavatavate kuriteoohvrite toetamiseks.
    • Jaga

Haavatavad ohvrid on inimesed, kes oma vanuse, vaimse või füüsilise tervise, teisest isikust sõltuvusseisundi või puude tõttu on kuriteoohvriks langemisel ja oma õiguste eest seismisel keerulisemas olukorras.

Tänavusele konkursile oodatakse projekte, mis toetavad:

  • haavatavaid kuriteoohvreid, eelkõige nende varast märkamist ja tuvastamist;

  • teisese ohvristumise ehk negatiivse või stressi tekitava menetluskäigu ennetamist;

  • kannatanute motivatsiooni tõstmist kuritegudest teatama;

  • korrakaitse- ja menetlusosaliste asutuste suunamist sensitiivsusele ohvritega suhtlemisel;

  • uute metoodikate arendamist, mis tõstavad riskirühmade õigusteadlikkust (nt eakad);

  • kuritegevusse värbamise ennetust, sh pöörates tähelepanu vähesemate võimalustega noortele ja peredele;

  • tähelepanu pööramist isikutele, kellel on ohvriks langemise kogemus, kuid ka suurem potentsiaal endal süütegusid toime panna;

  • kahjude vähendamise ja taastava õiguse võimaluste kasutamist töös ohvritega.

Oodatud on projektid, mille planeerimisel kasutatakse erinevaid teaduspõhiseid meetodeid. Projekt peab olema saavutanud osaliselt eesmärgid või juba ellu viidud. Projekt tuleb esitada hiljemalt 16. septembriks 2022 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil [email protected] märksõnaga „ECPA 2022“. 

Riigisisesel konkursil valitakse välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 30. septembriks valikukomisjonile. Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 8.-9. detsembril Prahas toimuval Euroopa parimate kuriteoennetuse praktikate konverentsil, kus Eesti esindajatel on võimalik osaleda.

Euroopa parimate ennetusprojektide valimine on Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba paarkümmend aastat. Eesti on peaauhinna võitnud seni ühel korral, kui 2017. aastal pälvis 18 riigi seast peaauhinna Põltsamaa Ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt.

Täpsema info nõuetest ja tingimustest leiab siit: 

ECPA taotlusvorm

ECPA konkursi üldtingimused ja dokumendid

ECPA konkursi info EUCPN veebikodus

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete juht